เวียดนามสนับสนุนการสร้างเขตเศรษฐกิจชายแดนในจังหวัดกาวบั่ง

POST ON 19 มกราคม 2024

เวียดนามสนับสนุนการสร้างเขตเศรษฐกิจชายแดนในจังหวัดกาวบั่ง

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 ในห้วงการเยือนจังหวัดกาวบั่ง นาย Pham Minh Chinh นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้ตรวจสอบสถานการณ์ด่านสากล Tra Linh – Long Bang ซึ่งเชื่อมต่อจังหวัดกาวบั่ง (เวียดนาม) ไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศจีน โดยด่านดังกล่าวได้รับการยกระดับเป็นด่านสากล เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เพื่อขยายการขนส่งสินค้าระหว่างจีน-เวียดนาม และไปยังประเทศที่สาม ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มพูนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างเวียดนามและจีน

การยกระดับด่านดังกล่าว และการก่อสร้างทางด่วนกาวบั่ง– หลั่งเซิน จะเชื่อมต่อเส้นทางจากจังหวัดทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ผ่านเมืองกว่างซี (ประเทศจีน) ไปยังด่านสากล Tra Linh (เวียดนาม) เชื่อมต่อจังหวัดกาวบั่ง- จังหวัดหลั่งเซิน- กรุงฮานอย- นครไฮฟอง ตลอดจนเชื่อมต่อกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งจะสร้างแรงผลักดันใหม่สำหรับความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกันของทั้งภูมิภาค

ในการนี้ นาย Pham Minh Chinh สั่งการให้จังหวัดกาวบั่ง วางแผนสร้างเขตเศรษฐกิจชายแดนและส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน แรงงาน และกิจกรรมความร่วมมืออื่น ๆ ตามข้อตกลงระหว่างเวียดนามและจีน ตั้งแต่ปี 2561 ทั้งนี้ จังหวัดกาวบั่งได้ลงทุน 25.7 ล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ด่านสากล Tra Linh  – Long Bang โดยมูลค่าการค้าผ่านด่านแห่งนี้อยู่ที่ประมาณ 282 ล้านดอลลาร์ในปี 2566

ด่านสากล Tra Linh – Long Bang ในจังหวัดกาวบั่ง จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ขนส่งสินค้าผ่านเวียดนามไปยังประเทศจีนได้ นอกเหนือจากด่านสากลในจังหวัดกว๋างนิญ จังหวัดหลั่งเซิน และ
จังหวัดหล่าวกาย

ที่มา: สำนักข่าวท้องถิ่น วันที่ 19 มกราคม 2567

https://en.vneconomy.vn/pm-asks-cao-bang-to-develop-border-trade.htm

https://en.nhandan.vn/pm-urges-consideration-of-building-border-economic-zone-in-cao-bang-post132304.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

119

กำลังเข้าชมขณะนี้

223681

เข้าชมทั้งหมด