เวียดนามยังคงนำเข้าผักและผลไม้จากไทยมากที่สุด

POST ON 26 มกราคม 2020

เวียดนามยังคงนำเข้าผักและผลไม้จากไทยมากที่สุด

ที่มา vnexpress.vn วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

กรมการแปรรูปและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนาม รายงานว่า การนำเข้าผักและผลไม้ของเวียดนามในปี ๒๕๖๒ มีมูลค่า ๑,๗๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๓ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑ โดยนำเข้าจากไทยมากที่สุด มูลค่า ๔๖๒.๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๒๖.๘ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑ นอกจากนี้ จีน สหรัฐ ฯ และออสเตรเลียเป็นตลาดที่เวียดนามนำเข้าผักและผลไม้มากที่สุดรองจากไทย

(ที่มา: vneconomy.vn)

เวียดนามส่งออกผักและผลไม้ มูลค่า ๓,๗๔๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๑.๙ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑
โดยส่งออกไปจีนมากที่สุด ด้วยส่วนแบ่งตลาดร้อยละ ๖๕.๗ ในช่วง ๑๑ เดือนแรกของปี ๒๕๖๒ มูลค่า ๒,๒๔๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๑๓.๒ เนื่องจากผลไม้ส่งออกหลัก เช่น แก้วมังกร ทุเรียน มังคุด มะพร้าว และพริก ลดลงสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๖๑

ลิงค์ข่าว: https://vnexpress.net/kinh-doanh/viet-nam-van-nhap-nhieu-rau-qua-thai-lan-nhat-4036903.html

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
นที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

123

กำลังเข้าชมขณะนี้

223692

เข้าชมทั้งหมด