เวียดนามมุ่งมั่นดึงดูดนักลงทุนต่างชาติต่อไปในปีนี้

POST ON 11 มีนาคม 2024

เวียดนามมุ่งมั่นดึงดูดนักลงทุนต่างชาติต่อไปในปีนี้

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 นาย Tran Quoc Phuong รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุน (MPI) กล่าวว่า ในปี 2566 FDI ที่จดทะเบียนไว้อยู่ที่ 36,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับปี 2565 และ FDI เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.6 เป็น 4,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2567 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี และจะมีส่วนสำคัญต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามในปี 2567 และ 2568

MPI ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลเวียดนามในการแสวงหาการลงทุนจากนักลงทุนชั้นนำระดับโลกในด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะในด้านเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเวียดนามกำลังดำเนินการเพื่อคลี่คลายความกังวลของนักลงทุนต่างชาติในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ (1) โครงสร้างพื้นฐานและที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง รัฐบาลกำลังมุ่งเน้นการเร่งดำเนินการโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (2) การฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ โดยเวียดนามมุ่งมันที่จะฝึกอบรมแรงงานประมาณ 100,000 คนในด้านนวัตกรรม รวมถึงวิศวกรเซมิคอนดักเตอร์ 50,000 คน และ (3) กฎระเบียบ ซึ่งรวมถึงกฎหมายใหม่ที่เน้นการลงทุนจนถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองและการตรวจลงตรา

นอกจากนี้ เวียดนามได้อนุมัติใช้ภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์อัตราภาษีขั้นต่ำทั่วโลก (GMT) โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ซึ่งจะมีผลต่อการดึงดูด FDI ดังนั้น กระทรวงการคลังเวียดนาม (MOF) กำลังศึกษาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้เวียดนามยังเป็นพื้นที่ที่น่าลงทุนสำหรับบริษัทต่างชาติ และ MPI ได้เริ่มรวบรวมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อมติเพื่อจัดตั้งกองทุนที่จะใช้ส่วนหนึ่งของรายได้ GMT เพื่อชดเชยภาษีที่เพิ่มขึ้นมาและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในภาคส่วนที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีขั้นสูง

ที่มา:  Theinvestor วันที่ 11 มีนาคม 2567

https://theinvestor.vn/vietnam-striving-to-address-foreign-investors-concerns-deputy-minister-d8861.html

https://theinvestor.vn/vietnam-finance-ministry-mulls-incentives-to-offset-global-minimum-tax-d8939.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

42

กำลังเข้าชมขณะนี้

227514

เข้าชมทั้งหมด