เวียดนามมีอัตราผู้ใช้บริการด้านดิจิทัลรายใหม่สูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

POST ON 5 เมษายน 2021

เวียดนามมีอัตราผู้ใช้บริการด้านดิจิทัลรายใหม่สูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวียดนามได้จัดการประชุม World Mobile Broadband & ICT 2021 ที่กรุงฮานอย ซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่เปิดให้ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคมเผยแพร่การพัฒนาด้านบริการในตลาดเวียดนาม ภายใต้หัวข้อหลักเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่าย 5G และโครงสร้างเครื่อข่ายบรอดแบนด์เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ในเวียดนาม

จากรายงาน “e-Conomy SEA 2020” ซึ่งจัดทำโดยบริษัท Google, Temasek และ Bain & Company เปิดเผยว่า เศรษฐกิจดิจิทัลของเวียดนามในปี 2563 มีมูลค่ารวม
14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ถึง 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากมีจำนวนผู้ใช้บริการดิจิทัลรายใหม่ถึงร้อยละ 41 ของผู้ใช้บริการทั้งหมดในเวียดนาม
และเป็นผลให้เวียดนามมีอัตราผู้ใช้บริการด้านดิจิทัลรายใหม่สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้           

รัฐบาลเวียดนามได้กำหนดให้โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเป็นหนึ่งในเสาหลักของเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ด้วย ซึ่งได้ช่วยพัฒนาและปูทางให้การเติบโตของภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่าน โดยสถิติจาก General Statistics Office พบว่า เวียดนามมีขนาดของเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 343 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในสามประเทศในเอเชียที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงบวก นอกจากสิงคโปร์ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจมูลค่า 337.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมาเลเซียซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจมูลค่า 336.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เวียดนามยังต้องอาศัยนวัตกรรมจำนวนมาก เพื่อบรรลุเป้าหมายระดับชาติในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลภายในปี 2573
รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและกิจกรรมการลงทุนและแสวงหาผลประโยชน์ด้านโทรคมนาคมต่าง ๆ ซึ่งผลการศึกษาของ National Institute of Information and Communications Strategy คาดการณ์ว่า ระบบ 5G จะส่งผลให้ GDP เติบโตได้ถึงร้อยละ 7.34 ภายในปี 2568

นาย Tran Duc Lai ประธานสมาคมวิทยุและอิเล็กทรอนิกส์แห่งเวียดนามประเมินพัฒนาการตลาดโทรคมนาคมของเวียดนามว่า ในปีนี้ผู้ประกอบการได้รับผลลัพธ์ที่ดีจากการเริ่มใช้งานระบบ 5G ดังนั้น จึงจะมีการทดสอบ 5G ในขนาดใหญ่ รวมถึงบนอุปกรณ์ Make-in-Vietnam ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปด้วย      

อนึ่ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปี 2564-2568 และปี 2564-2573 ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล โทรคมนาคม เทคโนโลยีดิจิทัล รัฐบาลดิจิทัล
และทักษะด้านดิจิทัลหลายครั้ง ซึ่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์ในช่วง 10 ปีข้างหน้าที่จะช่วยให้เวียดนามสามารถพัฒนาและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีรายได้ปานกลางอันดับต้นภายในปี 2573 และเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มีรายได้สูงในปี 2588

ที่มา: en.vietnamplus.vn วันที่ 30 มีนาคม 2564

https://en.vietnamplus.vn/vietnam-has-highest-rate-of-new-digital-service-consumers-in-sea/198208.vnp

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

26130

เข้าชมทั้งหมด