เวียดนามประกาศแผนการระดมทรัพยากรเพื่อดำเนินการตาม Just Energy Transition Partnershipณ การประชุม COP28

POST ON 4 ธันวาคม 2023

เวียดนามประกาศแผนการระดมทรัพยากรเพื่อดำเนินการตาม Just Energy Transition Partnershipณ การประชุม COP28

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 นาย Pham Minh Chinh นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้ประกาศแผนการระดมทรัพยากรเพื่อดำเนินการปฏิญญาการเป็นหุ้นส่วนการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานอย่างเป็นธรรม (Just Energy Transition Partnership – JETP Declaration) ระหว่างเวียดนามและ International Partnership Group (IPG) ในโอกาสที่เข้าร่วมการประชุม COP28 ที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เนื่องในโอกาสนี้ พันธมิตรระหว่างประเทศจะช่วยเวียดนามปรับปรุงนโยบาย ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างเป็นธรรมผ่าน JETP รวมทั้งดึงดูดการลงทุนในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ปรับโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายไฟฟ้า พัฒนาทักษะและความสามารถที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนผ่านการศึกษาและการฝึกอบรมสายอาชีพ เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน พัฒนาศูนย์พลังงานทดแทนและสร้างอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ส่งเสริมการจัดเก็บ และการใช้คาร์บอน การผลิตอุปกรณ์กักเก็บพลังงานและแบตเตอรี่ การผลิตไฮโดรเจนสีเขียว และพัฒนาพลังงานลมนอกชายฝั่ง เป็นต้น

 ในการนี้ พันธมิตรดังกล่าวมุ่งมั่นที่จะระดมเงินทุนเริ่มต้น 15,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 3 -5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานที่ยุติธรรมในเวียดนาม โดย สมาชิก IPG จะมีการระดมเงินทุนจำนวน 7,750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) จะระดมเงินทุนภาคเอกชนอย่างน้อย 7,750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนธุรกิจโดยตรงผ่านการลงทุนของบริษัทและวิสาหกิจระหว่างประเทศ และส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสีเขียวของเวียดนามไปสู่ Net Zero

อนึ่ง แผนการระดมทรัพยากรของ JETP มุ่งเน้นไปที่ 8 ประเด็น ได้แก่ การปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลสำหรับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน การเร่งการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานถ่านหินสู่พลังงานสะอาด การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการสำหรับพลังงานทดแทน การประหยัดพลังงาน การปรับปรุงระบบส่งกำลังและกักเก็บพลังงาน การเปลี่ยนแปลงพลังงานสีเขียวและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่ง นวัตกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการรับประกันการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานอย่างเป็นธรรม

ที่มา: สำนักข่าวท้องถิ่น วันที่ 4 ธันวาคม 2566

https://en.baochinhphu.vn/viet-nam-announces-resource-mobilization-plan-to-implement-jetp-in-dubai-111231201204331317.htm

https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-keu-goi-cong-dong-quoc-te-ho-tro-155-ty-usd-nhu-cam-ket-jetp-post1062874.vov

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

121

กำลังเข้าชมขณะนี้

223686

เข้าชมทั้งหมด