เวียดนามประกาศลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ร้อยละ 2

POST ON 9 มกราคม 2024

เวียดนามประกาศลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ร้อยละ 2

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 รัฐบาลเวียดนามได้ลงนามมติเลขที่ 94/2023/ND-CP ประกาศใช้นโยบายการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยลดลงจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 8 สำหรับสินค้าและบริการบางประเภทที่ได้กำหนดในมติดังกล่าว ได้แก่ โทรคมนาคม กิจกรรมทางการเงิน การธนาคาร ประกันภัย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินค้าและบริการที่ต้องเสียอัตราภาษีาพิเศษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ในการนี้ ผู้ประกอบการทั้งภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจที่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามรายได้ จะมีสิทธิได้รับการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 20 เมื่อออกใบแจ้งหนี้สำหรับสินค้าและบริการตามเกณฑ์การลดหย่อนภาษีที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในมติข้างต้น

นอกจากนี้ เวียดนามยังออกนโยบายต่างๆ ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 อาทิ การลดภาษีลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันและน้ำมันเบนซินร้อยละ 50 การใช้ภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำอย่างเป็นทางการ และการปรับระเบียบการแจ้ง และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น

อนึ่ง การประกาศใช้นโยบายลดอัตราภาษีข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

ที่มา: Bao Dau Tu วันที่ 8 มกราคม 2567

https://baodautu.vn/nhung-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-12024-d206291.html

https://baochinhphu.vn/tu-1-1-2024-giam-thue-gia-tri-gia-tang-2-102231229155059945.htm

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

332

กำลังเข้าชมขณะนี้

231370

เข้าชมทั้งหมด