เวียดนามนำเข้ารถยนต์เพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนมีนาคม 2564

POST ON 8 เมษายน 2021

เวียดนามนำเข้ารถยนต์เพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนมีนาคม 2564

ในเดือนมีนาคม 2564 เวียดนามนำเข้ารถยนต์ Completely-Built-Up (CBU) จำนวน 17,000 คัน มูลค่า 348 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.3 ในเชิงปริมาณ
และร้อยละ 66.3 ในเชิงมูลค่า เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับจนถึงปัจจุบัน

จากสถิติของเวียดนามพบว่า ปี 2562 เป็นปีที่มีการนำเข้า CBU สูงที่สุดถึง 139,430 คัน โดยเดือนตุลาคม 2562 มีการนำเข้ายานพาหนะทุกประเภทรวม 15,232 คัน  
ในขณะที่เดือนตุลาคมปี 2563 มีการนำเข้ายานพาหนะ  13,650 คัน และยังคงเป็นเดือนที่มีการนำเข้ารถยนต์สูงที่สุดของปี

แม้ว่ายอดจำหน่ายรถยนต์ในตลาดเวียดนามจะลดลงในช่วงสองเดือนแรกของปี 2564 ตามที่ Vietnam Automobile Manufacturers Association เปิดเผยสถิติว่า
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สามารถจำหน่าย CBU ได้ 4,970 คัน ลดลงร้อยละ 58 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม  ซึ่งทำให้ผู้นำเข้าหลายรายแสดงความกังวลเกี่ยวกับภาพรวมตลาดรถยนต์ท้องถิ่นอันเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ยอดการนำเข้ารถยนต์ในเดือนมีนาคมกลับเพิ่มขึ้น โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่า เป็นผลจากความพยายามกระตุ้นกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบรถนำเข้า เนื่องจากนโยบายการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถซึ่งประกอบหรือผลิตในประเทศลง ร้อยละ 50 ได้สิ้นสุดการบังคับใช้แล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมา  

อนึ่ง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เวียดนามนำเข้ารถยนต์ 10,040 คัน มูลค่า 209 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนใหญ่นำเข้าจาก ไทย อินโดนีเซีย และจีน นอกจากนี้
กรมศุลกากรเวียดนามได้รายงานว่า ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมและมีนาคม 2564 เวียดนามมีการนำเข้ายานพาหนะรวม 35,000 คัน มูลค่า 771 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.1 ในเชิงปริมาณ และร้อยละ 35 ในเชิงมูลค่า เมื่อเทียบกับปี 2563

ที่มา: the Saigon times วันที่ 31 มีนาคม 2564

https://en.thesaigontimes.vn/tinbaichitiet/81211/

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง



ดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

264

กำลังเข้าชมขณะนี้

230808

เข้าชมทั้งหมด