เวียดนามตั้งเป้าเพิ่มการลงทุนด้านการเกษตร 2 เท่าเป็น 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573

POST ON 15 ธันวาคม 2022

เวียดนามตั้งเป้าเพิ่มการลงทุนด้านการเกษตร 2 เท่าเป็น 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ระหว่างการประชุมกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาการเกษตรสู่ปี 2573 ผู้แทนกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (MARD) ระบุว่า ภาคการเกษตรของเวียดนามมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยในช่วงปี 2553-2563 สาขาเกษตรกรรมของเวียดนามยังคงรักษาอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.83 ต่อปี และจนถึงปัจจุบันการส่งออกข้าวของเวียดนามคิดเป็นร้อยละ 12 ของการส่งออกข้าวทั้งหมดของโลก

ผู้แทน MARD ยังระบุว่า นักลงทุนต่างชาติมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จดังกล่าวในการปรับปรุงภาคการเกษตรให้ทันสมัยด้วยการนำเสนอเทคโนโลยีขั้นสูงและการสร้างงานหลายพันตำแหน่ง โดยในช่วงปี 2552-2564 นักลงทุนต่างชาติลงทุนในด้านการเกษตร 1,984 โครงการ มูลค่า 17.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเพียงร้อยละ 5.7 ของการลงทุนทั้งหมดในเวียดนาม ซึ่งถือว่าสัดส่วนการลงทุนของต่างชาติในภาคเกษตรยังมีจำกัด การลงทุนกระจุกตัวในพื้นที่สำคัญ เช่น กรุงฮานอยและหลายจังหวัดในภาคใต้เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่ดี ดังนั้น เพื่อให้การลงทุนจากต่างประเทศในภาคการเกษตรของเวียดนามมีมูลค่า 34,000 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2573 จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการส่งเสริมความร่วมมือกับเอกชนรายใหญ่ โดยเฉพาะในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรเป็นข้อได้เปรียบของเวียดนาม เช่น อุตสาหกรรมป่าไม้ และยาสมุนไพร เป็นต้น ทั้งนี้ MARD เสนอให้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อผลักดันเป้าหมายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมต่อไป

ที่มา: Vietnam News วันที่ 14 ธันวาคม 2565
https://vietnamnews.vn/economy/1414271/viet-nam-eyes-double-investment-in-agriculture-to-34-billion-by-2030.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

78

กำลังเข้าชมขณะนี้

225288

เข้าชมทั้งหมด