เวียดนามตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการผลิตด้านเทคโนโลยีชีวภาพของเอเชียภายในปี 2573

POST ON 8 กุมภาพันธ์ 2023

เวียดนามตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการผลิตด้านเทคโนโลยีชีวภาพของเอเชียภายในปี 2573

รัฐบาลเวียดนามกำหนดให้สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) มีบทบาทสำคัญในด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของเวียดนาม ซึ่งจะมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 7 ในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product – GDP) โดยคาดว่า การเติบโตและการลงทุนในสาขาดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 50

ภายในปี 2573 การผลิตสินค้าเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศจะแทนที่การนำเข้า ประมาณครึ่งหนึ่ง และภายในปี 2588 เวียดนามจะกลายเป็นศูนย์กลางทางชีวภาพชั้นนำสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการอัจฉริยะ ดังนั้น คาดว่า สินค้าเทคโนโลยีชีวภาพจะมีสัดส่วนร้อยละ 10-15 ของ GDP ของประเทศที่สะท้อนถึงความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจ

มติเลขที่ 36-NQ/TW ว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งลงนามโดย นาย Nguyen Phu Trong เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ยังระบุอีกด้วยว่า การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบันของเวียดนามยังไม่มีศักยภาพเพียงพอ และกำลังการผลิตภายในประเทศยังไม่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเหตุผลส่วนหนึ่งคือการที่เจ้าหน้าที่รัฐขาดความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ การขาดกลไกที่เหมาะสมที่จะช่วยดึงดูดทรัพยากรทางสังคมเข้าสู่สาขาดังกล่าว และความร่วมมือที่ไม่เพียงพอระหว่างนักวิทยาศาสตร์และองค์กรด้านวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ ภาคเอกชนจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ จึงจะต้องมีกลไกและนโยบายที่ก้าวหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกการลงทุนในสาขาดังกล่าวของภาคเอกชนและภาคส่วนอื่น ๆ  

อนึ่ง เวียดนามจะสร้างศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพระดับประเทศ 3 แห่งในภาคเหนือ-กลาง-ใต้ รวมทั้งศูนย์ควบคุมหลายแห่งตามมาตรฐานสากลเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ดี เวียดนามจะต้องมีการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพในหลายระดับ และยังต้องเสริมสร้างความร่วมมืระดับกับประเทศที่มีเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในแง่ของการถ่ายทอดเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ชีวภาพ การจัดการทรัพยากร และการจัดการทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เห็นว่า นโยบายส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพของรัฐบาลเวียดนาม มีความสอดคล้องกับโมเดล BCG ของไทย จึงจะเป็นโอกาสให้ภาคเอกชนและผู้ประกอบการไทยที่สนใจลงทุนด้าน BCG สามารถแสวงหาลู่ทางการลงทุนและความร่วมมือกับหน่วยงานของเวียดนามได้

ที่มา: Vietnam News วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
https://vietnamnews.vn/politics-laws/1482398/viet-nam-aims-to-be-top-ten-regional-biotechnology-manufacturing-hub.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

335

กำลังเข้าชมขณะนี้

231383

เข้าชมทั้งหมด