เวียดนามตั้งเป้าหมายให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูปมีสัดส่วนร้อยละ 30 ของ GDP ภายในปี 2573

POST ON 7 กุมภาพันธ์ 2023

เวียดนามตั้งเป้าหมายให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูปมีสัดส่วนร้อยละ 30 ของ GDP ภายในปี 2573

เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2566 กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามได้เสนอแผนการปรับโครงสร้างภาคการค้าและอุตสาหกรรมภายในปี 2573 ตามมติของคณะกรรมการกรมการเมือง (Politburo) ฉบับที่ 29 โดยตั้งเป้าหมายให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูปมีสัดส่วนร้อยละ 30 ของ GDP และมีสัดส่วนมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงร้อยละ 45 ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูปทั้งหมด ตลอดจนมีมูลค่าสินค้าส่งออกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 รวมถึงตั้งเป้าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของมูลค่าเพิ่มด้านอุตสาหกรรมที่ร้อยละ 8.5 ต่อปี

การประเมินโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมของเวียดนามยังคงมีข้อจำกัด เช่น แนวทางการพัฒนายังไม่ตรงตามมาตรฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาให้ทันสมัย การสร้างมูลค่าเพิ่มยังอยู่ในระดับต่ำ กำลังการผลิตทางอุตสาหกรรมมีจำกัด โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการพึ่งพาเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสูง และอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมเป้าหมายยังไม่พัฒนาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เพื่อเอาชนะข้อจำกัดเหล่านี้และบรรลุเป้าหมายในการเป็นประเทศอุตสาหกรรม กระทรวงฯ จึงต้องเสนอให้ มีการแก้ไขกฎหมาย และปรับรายชื่ออุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความสำคัญสำหรับแผนปี 2573 และ 2588 เร่งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ให้ความสำคัญกับความเป็นท้องถิ่น สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการเวียดนามกับต่างชาติ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องกับสินค้าส่งออกที่สำคัญ อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ เสื้อผ้าและสิ่งทอ และเครื่องจักร เพื่อลดการพึ่งพานักลงทุนต่างชาติ สร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเวียดนามในเวทีโลก

ที่มา : vietnamnet.vn วันที่ 30 มกราคม 2566

https://vietnamnet.vn/en/target-set-to-raise-proportion-of-manufacturing-technology-in-gdp-to-30-by-2030-2104904.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

292

กำลังเข้าชมขณะนี้

214526

เข้าชมทั้งหมด