เวียดนามตั้งเป้าที่จะลดการปล่อย CO2 มากกว่า 11 ล้านตันในปี 2588

POST ON 17 มิถุนายน 2024

เวียดนามตั้งเป้าที่จะลดการปล่อย CO2 มากกว่า 11 ล้านตันในปี 2588

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 นาย Tran Hong Ha รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้อนุมัติแผนการจัดการและขจัดสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนแห่งชาติ โดยเวียดนามจะให้ความสำคัญการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อลดภาวะโลกร้อนให้ต่ำลงหรือเป็น 0 และส่งเสริมการทำความเย็นอย่างยั่งยืน (Sustainable Cooling) เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และตั้งเป้าที่จะลดการปล่อย C02 จำนวน 11.2 ล้านตันในปี 2588

ภายใต้แผนการดังกล่าว ระบุว่า เวียดนามมุ่งมันที่จะเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสารทำชั้นลายโอโซน ได้แก่ bromochloromethane, carbon tetrachloride (CTC), CFC, Halon, HBFC, methyl chloroform, HCFC 141b โดยตั้งแต่ปี 2588 เวียดนามจะเลิกนำเข้าสาร HCFC ประเภทอื่นๆ และลดการใช้สาร hydrofluorocarbons (HFC) เหลือเพียงร้อยละ 20นอกจากนี้ สารที่ทำลายชั้นโอโซนดังกล่าว จะได้รวบรวม และรีไซเคิลตามข้อกำหนดทางเทคนิค อนึ่ง การทำความเย็นอย่างยั่งยืนจะดำเนินควบคู่กับโครงการพัฒนาเขตเมืองระดับชาติและระดับจังหวัด เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการวางแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ แผนการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของกลไกและนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน การส่งเสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยี การฝึกอบรมและการปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเวียดนามและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

(ประมวลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย)

ที่มา: สำนักข่าวท้องถิ่น วันที่ 14 มิถุนายน 2567

https://en.vneconomy.vn/national-plan-to-eliminate-ozone-depleting-substances-approved.htm

https://en.baochinhphu.vn/govt-targets-to-cut-co2-emissions-by-over-11-million-tons-by-2045-111240612072845318.htm

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

531

กำลังเข้าชมขณะนี้

249719

เข้าชมทั้งหมด