เวียดนามจะสามารถดึงดูดทุนเพิ่มอีก 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากการยกระดับตลาดหุ้น

POST ON 29 กุมภาพันธ์ 2024

เวียดนามจะสามารถดึงดูดทุนเพิ่มอีก 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากการยกระดับตลาดหุ้น

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นาย Ketut Ariadi Kusuma หัวหน้าฝ่ายการเงินและการแข่งขันของธนาคารโลก (World Bank) แสดงความเชื่อมั่นในการยกระดับตลาดหุ้นเวียดนามจากตลาดชายขอบ (Frontier Market) สู่ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ภายในปี 2568 โดย World Bank คาดว่า การยกระดับตลาดหุ้นเวียดนามจะช่วยให้เวียดนามดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มอีก 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2573 ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ (1) ตลาดเวียดนามจำเป็นต้องได้รับการจัดประเภทตลาดจากทั้ง FTSE Russell และ MSCI (2) รัฐบาลเวียดนามจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดสัดส่วนการถือครองหุ้นโดยนักลงทุนต่างประเทศ (FOL) และความเท่าเทียมของรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ (SOEs) และ (3) มีสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ดี เพื่อให้เวียดนามได้รับประโยชน์จากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในตลาดเกิดใหม่ โดยคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 7 ต่อ ปี

ทั้งนี้ การลงทุนในเวียดนามที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีคุณภาพสูง อาทิ หุ้นและพันธบัตร ซึ่งจำเป็นต้องมีระบบนิเวศที่ดี รวมถึงการกำกับดูแลที่เข้มงวด การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส และการจัดอันดับเครดิตที่เชื่อถือได้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทั้งกิจการและผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ที่มา:  VnEconomy วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
https://en.vneconomy.vn/world-bank-vietnams-stock-market-could-attract-additional-25bln-after-status-upgrade.htm

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

142

กำลังเข้าชมขณะนี้

223794

เข้าชมทั้งหมด