เวียดนามขาดดุลการค้า 1,470 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564

POST ON 22 กรกฎาคม 2021

เวียดนามขาดดุลการค้า 1,470 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564

          ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 การส่งออกและการนำเข้าของเวียดนามมีมูลค่ารวม 316,730 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 32.2 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยเป็นการส่งออก 157,630 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.4) และการนำเข้า 159,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 36.1) โดยเวียดนามขาดดุลการค้า 1,470 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

          ในช่วงดังกล่าว สินค้า 25 รายการของเวียดนามที่มีมูลค่าการส่งออกสูงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  และสินค้า 5 รายการที่มีมูลค่าการส่งออกสูงกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้แก่ โทรศัพท์และอุปกรณ์ 25,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.2) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 23,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 22.1) เครื่องจักรและอะไหล่ 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 63.4) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 15,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.9) และรองเท้า 10,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.8)

          สำหรับสินค้านำเข้าส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบประกอบการผลิต ซึ่งมีมูลค่ารวม 149,320 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 36.7) และคิดเป็น ร้อยละ 93.9 ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าทั้งหมด จากมูลค่าดังกล่าว เป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ และอะไหล่ 72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 33) วัตถุดิบ เชื้อเพลิง และวัสดุ 77,350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40.2) และสินค้าเพื่อการบริโภค 9,780 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 28)

ที่มา VNEconomy

https://vneconomy.vn/nhap-sieu-6-thang-dat-1-47-ty-usd.htm

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

124

กำลังเข้าชมขณะนี้

223693

เข้าชมทั้งหมด