เทคโนโลยีดิจิทัลอาจสร้างมูลค่าให้เวียดนามถึง 74,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2573

POST ON 11 พฤศจิกายน 2021

เทคโนโลยีดิจิทัลอาจสร้างมูลค่าให้เวียดนามถึง 74,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2573

          รายงาน “ศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลเวียดนาม” ระบุว่า หากสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในระบบเศรษฐกิจได้อย่างเต็มขีดความสามารถ จะสร้างมูลค่าให้กับเวียดนามได้สูงถึง 74,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2573 หรือเทียบเท่า ร้อยละ 27 ของ GDP ในปี 2563 โดยคาดว่า สาขาที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด ได้แก่ การผลิต การเกษตรและอาหาร และการศึกษาและฝึกอบรม

          นาย Jacques Morisset ผู้จัดการโครงการเศรษฐกิจมหภาค การค้า และการลงทุน ธนาคารโลกประจำเวียดนาม กล่าวว่า เวียดนามมีความสำเร็จด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลหลายประการ อาทิ ร้อยละ 60 ของผู้ประกอบการปรับใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล รวมทั้งรัฐบาลเวียดนามให้บริการรับคำร้องออนไลน์กว่า 2,000 รายการ ทั้งนี้ เวียดนามต้องพัฒนา 3 ปัจจัย ได้แก่ เพิ่มศักยภาพแรงงาน กระตุ้นให้ภาคธุรกิจปรับใช้นวัตกรรม และเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลและคุณภาพของข้อมูล

          ขณะเดียวกัน เวียดนามยังคงเผชิญกับอุปสรรค 3 ปัจจัยในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ ปัจจัยด้านกฎหมาย การเชื่อมโยงทางวิศวกรรมดิจิทัล และการขาดแคลนแรงงานที่มีความสามารถด้านดิจิทัล นอกจากนี้ Asia Internet Coalition ประเมินว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลไว้ในประเทศ (data localization) และการป้องกันข้อมูลการเชื่อมต่อยังคงล่าช้า รวมทั้งความเร็วเฉลี่ยบรอดแบรนด์ของเวียดนามช้ากว่าประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน เช่น ช้ากว่าสิงคโปร์ 10 เท่า คิดเป็น 1/3 ของมาเลเซีย และเทียบเท่าครึ่งหนึ่งของไทย

ที่มา chinhphu.vn
http://baodientu.chinhphu.vn/Kinh-te/Cong-nghe-so-co-the-dem-lai-hon-74-ty-USD-cho-Viet-Nam-vao-nam-2030/449993.vgp

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

44

กำลังเข้าชมขณะนี้

227541

เข้าชมทั้งหมด