เขตเศรษฐกิจ Dung Quat แรงขับเคลื่อนใหม่สำหรับการพัฒนาของจังหวัดกว๋างหงาย

POST ON 30 มีนาคม 2023

เขตเศรษฐกิจ Dung Quat แรงขับเคลื่อนใหม่สำหรับการพัฒนาของจังหวัดกว๋างหงาย

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ลงนามในมติที่ 168/QD-TTg อนุมัติการปรับแผนแม่บทการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจ Dung Quat จังหวัดกว๋างหงายจนถึงปี 2588 โดยภายใต้แผนดังกล่าวเขตเศรษฐกิจ Dung Quat จะครอบคลุมพื้นที่ 45,300 เฮกตาร์ รวมถึงจะได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการพาณิชย์ ภาคการบริการ ภาคการท่องเที่ยว ภาคเกษตรกรรม ภาคป่าไม้ และภาคการประมง ตลอดจนเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การบริการ และการท่องเที่ยวในเวียดนามตอนกลาง โดยจะมีการแบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วนหลัก ได้แก่ Dung Quat North, Chau O-Binh Long, Dung Quat South, Dung Quat Southeast และ Ly Son ซึ่งจะทำให้จังหวัดกว๋างหงายกลายเป็นหนึ่งในจังหวัดที่พัฒนาแล้วของเวียดนาม

ทั้งนี้ นาย Ha Hoang Viet Phuong ผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารของเขตเศรษฐกิจ Dung Quat และเขตอุตสาหกรรมจังหวัดกว๋างหงายกล่าวว่า การปรับแผนแม่บทดังกล่าวจะช่วยให้จังหวัดฯ สามารถจัดตั้งกองทุนที่ดินใหม่เพื่อดึงดูดนักลงทุน เนื่องจากเขตเศรษฐกิจ Dung Quat มีความสำคัญต่อการพัฒนาจังหวัดฯ และภูมิภาค โดยมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมากในอนาคต ทั้งนี้ เขตเศรษฐกิจ Dung Quat จะมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมหนัก โดยเฉพาะการรีดเหล็ก การต่อเรือ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือน้ำลึก รวมถึงเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญของภูมิภาคตอนกลางและที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนาม

นอกจากนี้ นาย Dang Van Minh ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกว๋างหงายยืนยันว่า แผนปรับปรุงดังกล่าวเป็นรากฐานสำหรับการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับปี 2573 โดยมีวิสัยทัศน์ถึงปี 2588 ซึ่งในแผนการพัฒนาจังหวัดฯ ประกอบด้วยการสร้างระเบียงเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์ 4 แห่ง และพื้นที่เศรษฐกิจ 6 แห่ง ทั้งนี้ ในช่วงปี 2579 – 2588 จังหวัดกว๋างหงายจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูงในเขตเมืองให้แล้วเสร็จ ประกอบด้วยการสร้างเมือง Binh Son และเมือง Ly Son รวมถึงเปลี่ยนเมือง Ly Son ให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่ทันสมัย

อนึ่ง ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เขตเศรษฐกิจ Dung Quat สามารถดึงดูดเงินลงทุนมูลค่า 3.85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา: Vov world วันที่ 21 มีนาคม 2566

https://vovworld.vn/en-US/economy/dung-quat-ez-a-new-driver-of-quang-ngais-development-1184706.vov

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

292

กำลังเข้าชมขณะนี้

214524

เข้าชมทั้งหมด