อุตสาหกรรมหลัก 4 กลุ่มของนครโฮจิมินห์เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 12 ในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2565

POST ON 9 สิงหาคม 2022

อุตสาหกรรมหลัก 4 กลุ่มของนครโฮจิมินห์เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 12 ในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2565

จากรายงานของคณะกรรมการประชาชนของนครโฮจิมินห์พบว่า ในเดือนกรกฎาคม 2565 ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial production index – IPI) ของนครโฮจิมินห์เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2565 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ทั้งนี้ ดัชนี IPI ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 โดยอุตสาหกรรมหลัก 4 กลุ่มมีอัตราการเติบโตร้อยละ 12.2 ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมีและเภสัชกรรม (เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8) และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3) นอกจากนี้ ในช่วงดังกล่าว อุตสาหกรรมดั้งเดิม 3 กลุ่ม ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ และเครื่องหนังก็มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 ในขณะที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ลดลงร้อยละ 4.3

อนึ่ง ดัชนีการบริโภคของอุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิตในเดือนกรกฎาคม 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2565 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ซึ่งทำให้ดัชนีการบริโภคของภาคอุตสาหกรรมระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564

ที่มา: Bao Chinh Phu วันที่ 4 สิงหาคม 2565

https://baochinhphu.vn/tphcm-bon-nganh-cong-nghiep-trong-yeu-tang-hon-12-10222080416181382.htm

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

73749

เข้าชมทั้งหมด