อัตราการการเติบโตของเศรษฐกิจนครโฮจิมินห์ปรับตัวดีขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566

POST ON 5 กรกฎาคม 2023

อัตราการการเติบโตของเศรษฐกิจนครโฮจิมินห์ปรับตัวดีขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566

สำนักงานสถิตินครโฮจิมินห์เผยแพร่รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมของนครโฮจิมินห์ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 โดยพบว่า ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 นครโฮจิมินห์มีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมท้องถิ่น (GRDP) ร้อยละ 5.87 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกของปี 2566 ซึ่งมีอัตราการเติบโตเพียงร้อยละ 0.7 ส่งผลให้เศรษฐกิจของนครโฮจิมินห์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 เติบโตร้อยละ 3.55 แต่ยังถือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่ต่ำเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตครึ่งปีแรกช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยภาคการค้าและการบริการมีอัตราการเติบโตสูงสุดที่ร้อยละ 4.96 ตามด้วยภาคการเกษตร ป่าไม้ และประมง (ร้อยละ 2.14) และภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง (ร้อยละ 0.8)

ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 โดยมีรายได้จากภาคบริการอาหารและที่พัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.2 โดยได้อานิสงส์จากการเปิดประเทศหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาถึง 1.9 ล้านคน ซึ่งช่วยกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังพบว่า ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นครโฮจิมินห์มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่กว่า 23,035 แห่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 ในด้านจำนวน แต่ลดลงร้อยละ 18.3 ในด้านมูลค่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565

ในช่วงที่ผ่านมา เศรษฐกิจของนครโฮจิมินห์ยังคงเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ เนื่องจากผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การละเมิดกฎหมายของธนาคาร Saigon Commercial Bank (SCB) และ บริษัท Van Thinh Phat Holdings Group ส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกิจกรรมนำเข้า-ส่งออกหดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงทำให้รายได้ภาครัฐ ลดลงร้อยละ 6.8

รัฐบาลของนครโฮจิมินห์ได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเร่งการเบิกจ่ายโครงการภาครัฐและขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ทำให้กิจกรรมการเงิน ภาคธนาคาร และการประกันภัยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 มีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 0.92 เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2566 รวมถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งสามารถกู้เงินเพื่อดำเนินการต่อไป ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อได้ลดลงตั้งแต่ต้นปี 2566 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ นครโฮจิมินห์มีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.7 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพและบรรยากาศการลงทุนในนครโฮจิมินห์

อนึ่ง นาย Phan Van Mai ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ให้ข้อมูลว่า ในช่วงต่อไป นครโฮจิมินห์จะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาสำหรับภาคธุรกิจและประชาชน ภาคอสังหาริมทรัพย์ และขั้นตอนทางกฎหมายด้านที่ดินและการลงทุน รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคธนาคารและภาคธุรกิจเพื่อขจัดปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเติบโต 3 เสาหลัก ได้แก่ การบริโภค การส่งออก และการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน

ที่มา: Bao Chinh phu เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566

https://tphcm.chinhphu.vn/kinh-te-tphcm-tang-truong-tro-lai-101230629092543547.htm

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

42

กำลังเข้าชมขณะนี้

227513

เข้าชมทั้งหมด