หนี้สาธารณะเวียดนามอยู่ที่ 155,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2566

POST ON 10 มกราคม 2024

หนี้สาธารณะเวียดนามอยู่ที่ 155,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2566

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นาย Ho Duc Phoc รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเวียดนาม (MOF) กล่าวว่า หนี้สาธารณะภายในสิ้นปี 2566 จะอยู่ที่ประมาณ 155,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 37 ของ GDP ซึ่งต่ำกว่าที่รัฐสภากำหนดไว้ที่ร้อยละ 60 ซึ่งถือเป็นจุดเด่นในการจัดการการคลังของเวียดนาม

โดยหนี้ในประเทศคิดเป็นประมาณร้อยละ 71ของหนี้สาธารณะทั้งหมด ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และหนี้ในประเทศส่วนใหญ่เป็นพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุเฉลี่ย 12.4 ปี จะช่วยลดความเสี่ยงของหนี้โรลโอเวอร์(Rollover) ในส่วนของหนี้ต่างประเทศ ปัจจุบันยังเป็นเงินกู้ระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็นหลัก จึงช่วยเพิ่มความยั่งยืนของหนี้เมื่อเผชิญกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ทั้งนี้ MOF คาดการณ์ว่าในปี 2567 รายได้งบประมาณแผ่นดินจะอยู่ที่ 70,245 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายจ่ายงบประมาณประมาณอยู่ที่ 86,711 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการนี้ MOF จะยังมุ่งเน้นการจัดการนโยบายการคลังเชิงรุก อย่างสมเหตุสมผล และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดเก็บงบประมาณให้สมบูรณ์แบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี ขยายฐานภาษี ให้เป็นไปกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติสากล

ที่มา: VnExpress วันที่ 9 มกราคม 2567

https://vnexpress.net/no-cong-nam-nay-khoang-3-8-trieu-ty-dong-4695505.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

78

กำลังเข้าชมขณะนี้

225288

เข้าชมทั้งหมด