สำนักงานส่งเสริมการค้าเวียดนามมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการเวียดนามเพื่อกระตุ้นการส่งออก

POST ON 15 กุมภาพันธ์ 2023

สำนักงานส่งเสริมการค้าเวียดนามมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการเวียดนามเพื่อกระตุ้นการส่งออก

นาย Vu Ba Phu หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการค้าภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (MOIT) ของเวียดนามให้ข้อมูลว่า MOIT จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อออกมาตรการให้ผู้ประกอบการขยายส่วนแบ่งในตลาดต่างประเทศมากขึ้น โดยมีมาตรการ ดังนี้ (1) สนับสนุนหน่วยงานระดับท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าในตลาดส่งออกที่สำคัญ (2) จัดทำโครงการพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (3) อำนวยความสะดวกการเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานระดับท้องถิ่น และ (4) เพิ่มประสิทธิภาพของแผนการสร้างแบรนด์ระดับชาติ (National Brand Program) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการเข้าถึงห่วงโซ่อุปทานโลกมากขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2565 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดของเวียดนามอยู่ที่ 7.32 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2564

นอกจากนี้ นาย Tran Hong Dien รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (MOIT) ประเมินว่า อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น การขาดแคลนพลังงาน และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบในหลายประเทศ จะเป็นปัจจัยส่งผลให้คำสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลง และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเวียดนาม ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องจับสัญญาณตลาดเพื่อรักษาการส่งออกในตลาดเดิมและขยายการส่งออกไปยังตลาดใหม่ โดยสำนักงานการค้าเวียดนามในต่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ สมาคม และหน่วยงานระดับท้องถิ่น

ที่มา: Vietnamnet.vn วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

https://vietnamnet.vn/en/trade-ministry-to-support-enterprises-in-boosting-exports-2107662.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

143

กำลังเข้าชมขณะนี้

223798

เข้าชมทั้งหมด