สมาชิกสภาแห่งชาติเวียดนามเสนอให้ขยายเวลาการลดภาษีมูลค่าเพิ่มจนถึงสิ้นปี 2567

POST ON 15 มิถุนายน 2023

สมาชิกสภาแห่งชาติเวียดนามเสนอให้ขยายเวลาการลดภาษีมูลค่าเพิ่มจนถึงสิ้นปี 2567

สภาแห่งชาติเวียดนามได้เผยแพร่รายงานสรุปความคิดเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติเวียดนามเกี่ยวกับนโยบายการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 8 ตามมติที่ 43/2022/QH15 ลงวันที่ 11 มกราคม ค.ศ. 2022 ของสภาแห่งชาติเวียดนามว่าด้วยนโยบายการคลังและการเงินเพื่อสนับสนุนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยผู้แทนส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้องกับนโยบายลดภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภค สนับสนุนภาคธุรกิจและประชาชนฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาทของโควิด-19 โดยเฉพาะในบริบทที่ภาวะเศรษฐกิจยังคงเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ และอัตราการเติบโตเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 และในช่วงต้นปี 2566

ทั้งนี้ สมาชิกสภาแห่งชาติเวียดนามบางคนเสนอให้ขยายขอบเขตและรายการที่ได้รับการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือร้อยละ 8 สำหรับกลุ่มสินค้าและบริการที่เข้าข่ายต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 (ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้าฟุ่มเฟือยมีอัตราภาษีร้อยละ 15 ในขณะที่สินค้าอาหารพื้นฐาน ค่าโดยสาร อุปกรณ์การแพทย์ และบริการด้านการเกษตร มีอัตราภาษีร้อยละ 5) โดยมีเหตุผลมาจาก (1) เศรษฐกิจกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ (2) กระบวนการบริหารราคาอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมากจากการปรับราคาไฟฟ้า ราคาบริการทางการแพทย์ และสินค้าควบคุมราคาโดยรัฐ (3) ผลกระทบจากการปรับนโยบายเงินเดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป และ (4) การลดลงของแรงงานในอุตสาหกรรมและสาขาต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อรายได้ของพนักงาน ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงด้านสังคม

นอกจากการเห็นด้วยกับการปรับลดภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวแล้ว ยังมีข้อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาลดภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 6 รวมถึงขยายระยะเวลาการลดภาษีมูลค่าเพิ่มจนถึงสิ้นปี 2567 หรืออย่างน้อยถึงเดือนกรกฎาคม 2567 เนื่องจากหากดำเนินนโยบายดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จะเป็นช่วงเวลาสั้นเกินไป ซึ่งอาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงไม่สามารถช่วยเหลือธุรกิจต่าง ๆ ได้มากนัก ในขณะที่ยังมีการเสนอให้รัฐบาลพิจารณาเกี่ยวกับเสถียรภาพของนโยบายการปรับลดภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อยครั้งอาจทำให้หน่วยงานด้านการผลิตและผู้ประกอบธุรกิจบางกลุ่มประสบปัญหาในปรับเปลี่ยนราคาสินค้าและเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

อนึ่ง การปรับลดภาษีมูลค่าเพิ่มจะนำไปสู่การลดราคาสินค้าและบริการ กระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค ส่งเสริมการผลิตและธุรกิจ และสนับสนุนการเพิ่มงบประมาณของรัฐ ซึ่งนับเป็นแรงขับเคลื่อนในการเติบโตของการบริโภคในช่วงครึ่งหลังของปี 2566

ที่มา: Thanh nien เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566

https://thanhnien.vn/de-xuat-giam-thue-vat-2-den-het-2024-de-khoan-thu-suc-dan-18523060723453941.htm

VOV เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566

https://vov.vn/kinh-te/giam-thue-vat-kich-cau-tieu-dung-lay-da-tang-truong-post1025903.vov

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

45

กำลังเข้าชมขณะนี้

227546

เข้าชมทั้งหมด