สภาแห่งชาติเวียดนามเสนอข้อกฎหมายด้านภาษีรูปแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลก

POST ON 24 พฤศจิกายน 2023

สภาแห่งชาติเวียดนามเสนอข้อกฎหมายด้านภาษีรูปแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลก

คณะกรรมการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเวียดนามได้เสนอร่างกฎหมาย (1) เพิ่มอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้สอดคล้องกับอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลก (Global Minimum Corporate Tax – GMCT)   ร้อยละ 15 ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2567 กับบริษัทข้ามชาติที่มีรายได้มากกว่า 750 ล้านยูโร (882 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ (2) ลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับสินค้าและบริการจากเดิมร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 8 ภายในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2567 เพื่อพิจารณาในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมัยที่ 6 ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 29 พฤศจิกายน 2566

ทั้งนี้ โดยที่หลายประเทศได้มีการกำหนดอัตราภาษีขั้นต่ำภายในประเทศที่สอดคล้องกับอัตราภาษี GMCT แล้ว หากเวียดนามไม่ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว จะส่งผลให้ประเทศที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในเวียดนาม สามารถเรียกเก็บภาษีในส่วนที่ต่ำกว่าที่ร้อยละ15 ได้ ซึ่งการอนุมัติข้อมติเรื่องการเพิ่มอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตรา GMCT จะทำให้บริษัทต่างชาติในเวียดนามสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีของ OECD ดังกล่าวภายใต้บทกฎหมายของเวียดนาม และส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเชื่อมั่นในสภาพแวดล้อมทางกฎหมายของเวียดนาม โดยรัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มอัตรา

ทั้งนี้กระทรวงการคลังเวียดนามได้คาดการณ์ว่าจะมีโครงการการลงทุนทั้งหมดกว่า 335 โครงการที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการแปรรูป และอุตสาหกรรมการส่งออก ซึ่งปัจจุบันจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลต่ำกว่าร้อยละ 15 และส่วนใหญ่เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยี เช่น Samsung, Intel, LG, Bosch, Sharp, Panasonic, Foxconn และ Pegatron โดยบริษัทเหล่านี้ มีมูลค่าการลงทุนรวมกันเป็นจำนวนกว่าร้อยละ 30 ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมดในเวียดนาม ในขณะที่กรมสรรพากรได้ประเมินแล้วว่า การบังคับใช้อัตราภาษี GMCT ในปี 2024 จะมีผลกระทบต่อนักลงทุนต่างประเทศกว่า 122 รายในเวียดนาม

ที่มา: VIETNAMNET GLOBAL เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566

https://vietnamnet.vn/en/na-to-consider-new-tax-policy-amid-global-minimum-tax-application-2213556.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

45

กำลังเข้าชมขณะนี้

227547

เข้าชมทั้งหมด