สภาแห่งชาติเวียดนามเพิ่มบทบาทของกรุงฮานอยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระดับภูมิภาค

POST ON 31 พฤษภาคม 2024

สภาแห่งชาติเวียดนามเพิ่มบทบาทของกรุงฮานอยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระดับภูมิภาค

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ในห้วงการประชุมสภาแห่งชาติเวียดนามครั้งที่ 7 ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายเฉพาะสำหรับกรุงฮานอย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและการพัฒนาในระดับภูมิภาค โดยเพิ่มบทบาทของกรุงฮานอยในฐานะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตในภาคเหนือของเวียดนามและดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง รวมทั้งนโยบายการลงทุนพิเศษสำหรับโครงการต่าง ๆ ระหว่างกรุงฮานอย และจังหวัดอื่น ๆ

ในการนี้ หากร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับอนุมัติจากสภาแห่งชาติเวียดนาม กรุงฮานอยจะมีอำนาจในการปรับเปลี่ยนการวางผังเมืองโดยทั่วไป รวมทั้งพื้นที่เฉพาะโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค โครงการก่อสร้างริมฝั่งแม่น้ำต่างๆ อย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรุงฮานอยยังมีสิทธิในการกำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการและการใช้พื้นที่ใต้ดิน ได้แก่ การแบ่งเขตต่าง ๆ การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใต้ดิน และควบคุมระดับความลึกของพื้นที่ใต้ดิน เป็นต้น

อนึ่ง ร่างกฎหมายดังกล่าวยังอนุญาตให้สถาบันศึกษาต่างๆ ในกรุงฮานอยสามารถส่วนร่วมในการจัดตั้งธุรกิจเชิงพาณิชย์สำหรับผลการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงานนั้น ๆ ตามกฎหมาย นอกจากนั้น กรุงฮานอยยังมีอำนาจตัดสินใจในการจัดตั้งและขยายเขตเทคโนโลยีขั้นสูง อีกทั้งสามารถประกาศใช้กฎระเบียบการปฏิบัติงานในเขตเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นต้น ซึ่งรวมถึงศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Centre – NIC) ณ Hoa Lac High-Tech Park

ประมวลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย)

ที่มา: สำนักข่าวท้องถิ่น วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

https://vietnamnews.vn/politics-laws/1656413/draft-law-places-greater-responsibility-on-ha-noi-as-growth-driver.html

https://tuoitrethudo.vn/giup-chinh-quyen-ha-noi-chu-dong-dam-duong-tot-vai-tro-thu-do-251116.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

122

กำลังเข้าชมขณะนี้

223689

เข้าชมทั้งหมด