สภาแห่งชาติเวียดนามเตรียมประกาศใช้มติเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำ

POST ON 29 กันยายน 2023

สภาแห่งชาติเวียดนามเตรียมประกาศใช้มติเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำ

การประชุมสภาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 29 พฤศจิกายน 2566
โดยในการประชุมครั้งนี้ สภาฯ จะพิจารณาร่างมติเกี่ยวกับการบังคับใช้ภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำ ตามหลักเกณฑ์อัตราภาษีขั้นต่ำทั่วโลก

ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้ออกข้อตกลงระดับโลกกำหนดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำ (Global Minimum Tax) เพื่อสร้างความมั่นใจว่า บริษัทขนาดใหญ่จะจ่ายอัตราภาษีขั้นต่ำที่ร้อยละ 15 และทำให้การหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีเกิดขึ้นได้ยากยิ่งขึ้น โดยอัตราภาษีขั้นต่ำและกฎระเบียบอื่นๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อยุติการแข่งขันทางภาษีระหว่างรัฐบาลในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

เวียดนามคาดว่า จะประกาศใช้มติเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำ ตั้งแต่ปี 2567 เพื่อรวบรวมส่วนต่างจากอัตราภาษีอย่างแท้จริงเมื่อเทียบกับภาษีขั้นต่ำทั่วโลก (ร้อยละ15) ดังนั้น หากเวียดนามมีอัตราภาษีต่ำ ประเทศที่ลงทุนในเวียดนาม เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฯลฯ จะเก็บส่วนต่างของภาษีได้ในภายหลังได้ นอกจากนี้ รัฐบาลยังสามารถกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลในท้องถิ่นที่ต้องการได้ แต่ถ้าบริษัทจ่ายอัตราที่ต่ำกว่าในประเทศใดประเทศหนึ่ง รัฐบาลในประเทศนั้นสามารถปรับภาษีของตนให้เป็นขั้นต่ำที่ร้อยละ 15 ได้ ซึ่งจะช่วยขจัดข้อได้เปรียบของการเปลี่ยนแปลงผลกำไร

ทั้งนี้ รัฐบาลกำลังจัดทำร่างข้อมติตามขั้นตอน เพื่อเสนอให้สภาแห่งชาติพิจารณาอนุมัติตามกระบวนการของการประชุมสภาแห่งชาติเวียดนาม ครั้งที่ 6 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและโปร่งใสในระบบการจัดการภาษีและสภาพแวดล้อมการลงทุนทางธุรกิจ และรักษาสิทธิพิเศษในปัจจุบันที่ใช้บังคับกับธุรกิจที่ไม่อยู่ภายใต้การใช้ภาษีขั้นต่ำทั่วโลก มตินี้คาดว่าจะกำหนดกฎระเบียบด้านภาษีขั้นต่ำในประเทศเป็นไปตามมาตรฐาน และควบคุมรายได้ขั้นต่ำที่ต้องเสียภาษี

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม จะติดตามความคืบหน้าของการประกาศใช้มติดังกล่าว และนำเสนอรายละเอียดของมติดังกล่าวให้ภาคเอกชนไทยทราบและใช้ประโยชน์ต่อไป

ที่มา: Vietnambiz วันที่ 28 กันยายน 2566

https://vietnambiz.vn/quoc-hoi-hop-tu-ngay-2310-2911-se-ban-hanh-nghi-quyet-lien-quan-den-thue-toi-thieu-toan-cau-2023925102048311.htm

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

144

กำลังเข้าชมขณะนี้

223807

เข้าชมทั้งหมด