สภาแห่งชาติเวียดนามอนุมัติกฎหมายที่ดิน

POST ON 19 มกราคม 2024

สภาแห่งชาติเวียดนามอนุมัติกฎหมายที่ดิน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ที่ประชุมสภาแห่งชาติเวียดนาม ครั้งที่ 5 เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 87.63 อนุมัติให้ผ่านกฎหมายที่ดินฉบับปรับปรุงอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย 16 บทและ 260 มาตรา โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม 2568

ในการนี้ นาย Phan Duc Hieu สมาชิกประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจสภาแห่งชาติเวียดนาม ระบุว่า รัฐบาลเวียดนามได้ยื่นร่างกฎหมายที่ดินประมาณ 65 มาตรา ซึ่งมีประเด็นใหม่ 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) กฎระเบียบด้านสิทธิและผลประโยชน์โดยชอบธรรมสำหรับผู้ใช้ที่ดินชาวเวียดนาม ซึ่งรวมถึงชาวเวียดนามโพ้นทะเลและนโยบายที่ดินสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ (2) นโยบายด้านการเข้าถึงที่ดินสำหรับประชาชนและภาคธุรกิจ เช่น การถมที่ดินเพื่อก่อนสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นต้น (3) การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน โดยการรวบรวมวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินและลดการขออนุญาตใช้ที่ดินเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ (4) การจัดการปัญหาด้านการเงินของที่ดิน และ (5) การปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารจัดการของรัฐ และลดขั้นตอนการบริหารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ในขณะเดียวกัน นาย Vuong Dinh Hue ประธานรัฐสภาเวียดนาม กล่าวว่า การอนุมัติกฎหมายที่ดินฉบับปรับปรุงพร้อมกับกฎหมายที่อยู่อาศัยและกฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้บรรลุเป้าหมายในการจัดทำนโยบายและกฎหมายของรัฐบาลอย่างครอบคลุม รวมถึงกรอบการจัดการที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนิยม โดยได้เสนอให้รัฐบาลเวียดนามสั่งการให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกกฎระเบียบโดยละเอียด เพื่อเสริมสร้างการปฏิรูปกระบวนการบริหารที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน และจัดทำฐานข้อมูลที่ดินระดับชาติที่สอดคล้องกัน

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ สภาแห่งชาติเวียดนามได้ผ่านกฎหมายการค้าขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีสาระสำคัญในการอนุญาตให้ชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ต่างประเทศและชาวเวียดนามโพ้นทะเลสามารถทำธุรกิจในด้านอสังหาริมทรัพย์ในเวียดนามได้

ที่มา: Vietnamnews วันที่ 19 มกราคม 2567

https://vietnamnews.vn/politics-laws/1639416/na-s-extraordinary-session-wraps-up-with-land-law-approved.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

144

กำลังเข้าชมขณะนี้

223802

เข้าชมทั้งหมด