รายได้ SCG Vietnam ช่วง ๒ ไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๓

POST ON 10 สิงหาคม 2020

รายได้ SCG Vietnam ช่วง ๒ ไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๓

ที่มา Vietnamplus.vn วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ผลการดำเนินธุรกิจของ SCG ในเวียดนามมีมูลค่าทรัพย์สินรวม ๘๘.๘๖ ล้านล้านเวียดนามด่ง (ประมาณ ๓,๘๔๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๙ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๖๒ โดยส่วนใหญ่มาจากธุรกิจปิโตรเคมี

จากรายงานทางธุรกิจของ SCG ยอดขายในเวียดนามในไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๓ มีมูลค่า ๖.๙๗ ล้านล้านด่ง (๒๙๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และยอดขายในช่วงครึ่งแรกของปีอยู่ที่ ๑๓.๐๘ ล้านล้านด่ง (๕๖๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๖๒ จากผลกระทบของ COVID-19

ผลประกอบการของกลุ่มเครือ SCG ลดลงร้อยละ ๙ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๖๓ มูลค่ารวมประมาณ๖,๓๘๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากราคาเคมีภัณฑ์ที่ลดลง โดยยอดขายของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added) มีมูลค่าประมาณ ๒,๘๗๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๔๕ ของรายได้จากการขายทั้งหมด อีกทั้ง รายได้จากกลุ่มธุรกิจของ SCG นอกประเทศไทย รวมถึงยอดส่งออกจากประเทศไทยในช่วงครึ่งปีแรกมีมูลค่าสูงถึง ๒,๗๔๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๔๓ ของรายได้ทั้งหมด ลดลงร้อยละ ๒ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๖๒

โดยสรุป กำไรของเครือ SCG ในช่วงดังกล่าวลดลงร้อยละ ๑๓ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๓ อยู่ที่ประมาณ ๕๑๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากผลกำไรของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ลดลงในช่วงไตรมาสที่ ๑

ปัจจุบัน เครือ SCG มีบริษัทที่กำลังดำเนินธุรกิจในเวียดนาม ๒๑ แห่ง และมีพนักงานรวมกว่า ๙,๖๐๐ คน ลิงค์ข่าว: https://www.vietnamplus.vn/scg-viet-nam-ghi-nhan-doanh-thu-hai-quy-dat-13000-ty-dong/655759.vnp

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
วันที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๓

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

78

กำลังเข้าชมขณะนี้

225287

เข้าชมทั้งหมด