ราคาข้าวส่งออกไทยลดลงเมื่อผู้รับซื้อหันมาซื้อข้าวราคาถูกกว่าจากเวียดนามและอินเดีย

POST ON 1 มิถุนายน 2020

ราคาข้าวส่งออกไทยลดลงเมื่อผู้รับซื้อหันมาซื้อข้าวราคาถูกกว่าจากเวียดนามและอินเดีย

ที่มา tintuc.vn วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ราคาส่งออกข้าวหัก ๕% ของไทยลดลงเหลือ ๔๘๙ – ๔๙๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน จากเดิม ๔๘๐ – ๕๐๕ ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เมื่อผู้รับซื้อหันมาซื้อข้าวชนิดอื่น ๆ ที่ราคาถูกกว่าจากเวียดนามและอินเดีย

ข้าวหัก ๕% ของอินเดียในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ มีราคาลดลงเหลือ ๓๗๐ – ๓๗๕ ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน จากเดิมที่เคยมีราคาสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ ๓๘๕ – ๓๘๙ ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า ขณะที่ราคาข้าวของไทยและอินเดียลดลง แต่ราคาข้าวหัก ๕% ของเวียดนามยังคงที่ ๔๕๐ – ๔๖๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ซึ่งถือเป็นราคาสูงสุดในรอบปีที่ผ่านมา และผู้เชี่ยวชาญหลายรายเห็นว่า ราคาข้างต้นอาจเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารายงานว่า ผลผลิตข้าวเปลือกของเวียดนามในปี ๒๕๖๓ อาจมีปริมาณรวม ๔๓.๕ ล้านตัน หลังจากหักความต้องการบริโภคและการสำรองภายในประเทศแล้ว เวียดนามยังมีข้าวเปลือกที่จะสามารถส่งออกได้ประมาณ ๑๓.๕๔ ล้านตัน หรือเท่ากับข้าวสารประมาณ ๖.๕ – ๖.๗ ล้านตัน

ในช่วง ๔ เดือนแรกของปี ๒๕๖๓ ไทยส่งออกข้าวรวม ๒.๑ ล้านตัน มูลค่า ๔๓,๐๐๐ ล้านบาท ขณะที่เวียดนามส่งออกข้าวรวม ๒.๑ ล้านตัน มูลค่า ๙๙๐.๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ ๓๑,๓๐๙ ล้านบาท)

ลิงค์ข่าว https://baotintuc.vn/thi-truong-tai-chinh/gao-cua-thai-lan-giam-khi-nguoi-mua-lua-chon-gao-re-hon-cua-viet-nam-an-do-20200530215158115.htm

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

264

กำลังเข้าชมขณะนี้

230808

เข้าชมทั้งหมด