รัฐสภาเวียดนามอนุมัติใช้ภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำ

POST ON 29 พฤศจิกายน 2023

รัฐสภาเวียดนามอนุมัติใช้ภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมสภาแห่งชาติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 93.52 อนุมัติใช้ภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์อัตราภาษีขั้นต่ำทั่วโลก โดยมติดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567

ภายใต้มติดังกล่าว บริษัทข้ามชาติที่มีรายได้เกินเกณฑ์ 750 ล้านยูโร หรือประมาณ 800.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเวลา 2 ในการลงทุน 4 ปีติดต่อกัน บริษัทเหล่านี้จะต้องจ่ายอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำที่ร้อยละ 15 โดยคาดว่า บริษัท ต่างชาติประมาณ 122 แห่งจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตามมติดังกล่าว จึงส่งผลให้งบประมาณแผ่นดินเพิ่มขั้นประมาณ 601 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และส่วนใหญ่จะมาจากบริษัท Samsung ซึ่งประกอบโทรศัพท์มือถือครึ่งหนึ่งในเวียดนาม โดยในปี 2562 บริษัท Samsung จ่ายภาษีนิติบุคคลเพียงร้อยละ 5.1 เท่านั้น ทั้งนี้ อัตราภาษีนิติบุคคลของเวียดนามโดยทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 20

สภาแห่งชาติเวียดนามสั่งการให้รัฐบาลจัดทำแผนรวมการอนุมัตินโยบายด้านภาษีเข้ากับมาตรการชดเชยต่างๆ ให้นักลงทุนต่างชาติบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากภาษีนิติบุคคลเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่ เช่น Samsung Intel เป็นต้น เพื่อรักษาเสถียรภาพของสภาพแวดล้อมของการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติและการสนับสนุนการลงทุนในประเทศ

ในระยะยาว รัฐบาลจะประเมินนโยบายสิทธิประโยชน์ทางภาษีในปัจจุบันอย่างครอบคลุม และมีการแก้ไขกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมทั้งแผนการปรับอัตราภาษีและระบบสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ที่มา: สำนักข่าวท้องถิ่น วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/vietnam-parliament-approves-global-minimum-corporate-tax-2023-11-29/
https://english.vov.vn/en/politics/domestic/lawmakers-endorse-global-minimum-tax-rules-starting-in-2024-post1062203.vov

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

263

กำลังเข้าชมขณะนี้

230802

เข้าชมทั้งหมด