รัฐบาลเวียดนามอนุมัติความตกลงซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง (Direct Power Purchase Agreement- DPPA)

POST ON 9 กรกฎาคม 2024

รัฐบาลเวียดนามอนุมัติความตกลงซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง (Direct Power Purchase Agreement- DPPA)

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 รัฐบาลเวียดนามได้ลงนามมติเลขที่ 80/2024/ND อนุมัติความตกลงซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง (Direct Power Purchase Agreement- DPPA) โดยผู้ผลิตไฟฟ้าต้องมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติ (National Grid) ซึ่งมีกำลังการผลิตมากกว่า 10 MW ในขณะที่ผู้ซื้อต้องใช้ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 22 kV ขึ้นไป และมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 200,000 kWh/เดือน

มติดังกล่าวได้อนุญาตให้ผู้ผลิตไฟฟ้าขายไฟฟ้าผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ (1) ผ่านสายส่งไฟฟ้าของตนโดยจำกัดกำลังการผลิตหรือกำหนดราคาซื้อขายขั้นต่ำ/สูง แต่การผลิตและขายไฟฟ้าดังกล่าวจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาไฟฟ้าแห่งชาติและระดับจังหวัด และ (2) ผ่านโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติ (เช่น EVN) โดยผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ซื้อจะต้องเจรจาและตกลงผ่านสัญญาซื้อขายไฟฟ้าด้วยราคากลางตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม (MOIT) กำหนด

ความตกลง DDPA เป็นประเด็นได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติในเวียดนามเนื่องจาก นักลงทุนสามารถเจรจาซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้โดยไม่ต้องผ่าน EVN โดยจากการสำรวจของ MOIT พบว่า (1) มีบริษัทขนาดใหญ่ประมาณ 20 บริษัท ประสงค์ซื้อไฟฟ้าเกือบ 1,000 MW ผ่านข้อตกลง  DPPA  (2) ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 24 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 1,773 MW ประสงค์ขายไฟฟ้าผ่านข้อตกลง DPPA และ (3) ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอีก 17 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 2,836 MW อยู่ระหว่างการประเมิณความคุ้มค่าในการเข้าร่วมข้อตกลง DPPA

(ประมวลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย)

ที่มา: สำนักข่าวท้องถิ่น วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

https://en.baochinhphu.vn/govt-promulgates-decree-on-direct-power-purchase-111240703182718314.htm

https://www.anninhthudo.vn/dien-tai-tao-duoc-mua-ban-truc-tiep-khong-can-qua-evn-post581813.antdhttps://luatvietnam.vn/cong-nghiep/nghi-dinh-80-2024-nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-co-che-mua-ban-dien-truc-tiep-giua-don-vi-phat-dien-nang-luong-tai-tao-voi-khach-hang-su-dung-dien-lon-358946-d1.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

530

กำลังเข้าชมขณะนี้

249711

เข้าชมทั้งหมด