รัฐบาลเวียดนามปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นร้อยละ 10 ตามเดิม

POST ON 5 มกราคม 2023

รัฐบาลเวียดนามปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นร้อยละ 10 ตามเดิม

ตามที่รัฐบาลเวียดนามได้ออกกฤษฎีกาเลขที่ 15/2022/ND-CP กำหนดนโยบายการลดภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหลังการระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้ปรับลดภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ 10 เป็น ร้อยละ 8 ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 ธันวาคม 2565

ที่ผ่านมา นโยบายการลดภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของเวียดนาม โดยส่งผลให้ราคาสินค้าในตลาดลดลง ซึ่งเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อ เอื้อต่อการสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับธุรกิจในการขยายกิจกรรมการผลิต อีกทั้งยังช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออีกด้วย ทั้งนี้ นโยบายการลดภาษีมูลค่าเพิ่มจะมีผลสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จะมีการปรับใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มกับสินค้าและบริการที่ร้อยละ 10 ตามเดิม

อย่างไรก็ดี หอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (VCCI) รวมทั้งนักเศรษฐศาสตร์เวียดนามเห็นว่า ด้วยความเสี่ยงของการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเศรษฐกิจเวียดนาม รัฐบาลเวียดนามจึงน่าจะขยายการปรับใช้นโยบายลดภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือร้อยละ 8 ต่อไปในปี 2566 เพื่อรับมือกับความท้าทายข้างต้น

ที่มา: VTV และ VnEconomy วันที่ 2 มกราคม 2566
https://vtv.vn/kinh-te/thue-gia-tri-gia-tang-nhieu-loai-hang-hoa-dich-vu-ve-muc-10-20230102064231693.htm
https://vneconomy.vn/vietnam-should-maintain-fiscal-support-into-2023.htm

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

77

กำลังเข้าชมขณะนี้

225283

เข้าชมทั้งหมด