รัฐบาลเวียดนามตั้งเป้า GDP ขยายตัวร้อยละ 6-6.5 ในปี 2567

POST ON 14 พฤศจิกายน 2023

รัฐบาลเวียดนามตั้งเป้า GDP ขยายตัวร้อยละ 6-6.5 ในปี 2567

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมสภาแห่งชาติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 90.5 อนุมัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี 2567 โดยรัฐบาลตั้งเป้า GDP ขยายตัวร้อยละ 6-6.5 อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 4-4.5 GDP ต่อหัวอยู่ที่ประมาณ 4,700 -4,730 ดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วนของอุตสาหกรรมแปรรูปและการผลิตใน GDP อยู่ที่ร้อยละ 24.1-24.2 ในปี 2567 เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ ระบุว่า ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศ ได้แก่ การลงทุนจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการลงทุนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ การบริโภค การท่องเที่ยว และการส่งออก ซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ สภาแห่งชาติเวียดนามสั่งการให้รัฐบาลจัดลำดับความสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค การควบคุมอัตราเงินเฟ้อ และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจตามบริบทของประเทศ

ในด้านนโยบายการเงินและการคลัง ควรมีความยืดหยุ่นอย่างสมเหตุสมผล และมุ่งเน้นตลาดการเงินและตลาดสินเชื่อจำเป็นต้องมีเสถียรภาพ ลดอัตราดอกเบี้ย เพิ่มการเข้าถึงและการดูดแหล่งเงินทุน และให้ความสำคัญกับสินเชื่อในพื้นที่ยากลำดับและปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศ

ในด้านการเงินสาธารณะ ควรควบคุมการใช้จ่ายเกินควร หนี้สาธารณะ หนี้รัฐบาล และหนี้ต่างประเทศให้อยู่ในขอบเขตอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้น รัฐบาลยังต้องส่งเสริมนโยบายยกเว้น ลด และขยายเวลาภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่ดิน การปรับโครงสร้างหนี้ และแนะนำนโยบายที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับภาษีขั้นต่ำทั่วโลก

ที่มา: สำนักข่าวท้องถิ่น วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

https://vnexpress.net/quoc-hoi-giao-chinh-phu-muc-tieu-gdp-nam-2024-tang-6-6-5-4674850.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

270

กำลังเข้าชมขณะนี้

230881

เข้าชมทั้งหมด