รัฐบาลเวียดนามจัดทำแผนการเงินแห่งชาติสำหรับช่วงปี 2569-2573

POST ON 4 มิถุนายน 2024

รัฐบาลเวียดนามจัดทำแผนการเงินแห่งชาติสำหรับช่วงปี 2569-2573

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นาย Pham Minh Chinh นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ลงนามข้อมติเลขที่ 18/CT-TTg สั่งการให้กระทรวงการคลังเวียดนาม (MOF) และกระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม (MPI) จัดทำแผนการเงินแห่งชาติสำหรับช่วงปี 2569-2573 เพื่อประเมินและคาดการณ์สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และการเงินในเวียดนามและทั่วโลก โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การกำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน การขาดดุลงบประมาณ หนี้สาธารณะและหนี้ต่างประเทศ รวมทั้งการระดมแหล่งเงินทุน เป็นต้น

นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามได้สั่งการให้จังหวัดต่างๆ จัดทำแผนการเงินระดับจังหวัดซึ่งต้องครอบคลุมการคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินในจังหวัดนั้นๆ และดัชนีทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศระดับภูมิภาค (GRDP) ดัชนีราคาผู้บริโภค และการเติบโตของภาคการผลิตที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการระดมเงินทุน เป็นต้น อีกทั้งให้ความสำคัญกับประเด็นต่างๆ ได้แก่ การระดมเงินทุน การให้สินเชื่อ การบริหารจัดการหนี้ และมาตรการทางการเงินอื่น ๆ

ทั้งนี้ การจัดทำแผนทางการเงินดังกล่าวจะเพิ่มความมั่นใจในบทบาทของงบประมาณแผ่นดินและแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การบริหารจัดการงบประมาณ หนี้สาธารณะ การพัฒนาตลาด การบริการทางการเงิน และการระดมเงินทุนในตลาดเกิดใหม่ การจัดการทรัพย์สินสาธารณะ เป็นต้น

ประมวลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย)

ที่มา: สำนักข่าวท้องถิ่น วันที่ 4 มิถุนายน 2567

https://vir.com.vn/pm-orders-building-of-financial-plan-for-2026-2030-111560.html

https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=210325

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

264

กำลังเข้าชมขณะนี้

230808

เข้าชมทั้งหมด