มหาวิทยาลัย UEL เวียดนาม คาดการณ์เศรษฐกิจของนครโฮจิมินห์มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2567

POST ON 10 มกราคม 2024

มหาวิทยาลัย UEL เวียดนาม คาดการณ์เศรษฐกิจของนครโฮจิมินห์มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2567

รายงานเศรษฐกิจมหภาคนครโฮจิมินห์ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และกฎหมาย (University of Economics and Law: UEL) สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ ระบุว่า เศรษฐกิจของนครโฮจิมินห์มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 หลังจากที่อาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 เช่น (1) การเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเงินภายในประเทศ (2) ความผันผวนของค่าเงินด่งต่อเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินหยวนของจีนที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการนำเข้าและส่งออก โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทที่มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)   

นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัย UEL เสนอให้นครโฮจิมินห์มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ (strategic technology) และธุรกิจ startups โดยบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจกับจังหวัดใกล้เคียงเพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพของจังหวัดดังกล่าว เช่น การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมและการส่งออกของจังหวัดบิ่ญเซือง และอุตสาหกรรมด้านพลังงาน น้ำ การเกษตร และคาร์บอนเครดิต ของจังหวัดเต็ยนิญ

อนึ่ง ในปี 2566 นครโฮจิมินห์มีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมท้องถิ่น (GRDP) ร้อยละ 5.81 ลดลงจากปี 2565[1] ซึ่งเคยเติบโตสูงถึง ร้อยละ 9.03 โดยแบ่งออกเป็น (1) การบริการ (ร้อยละ 6.8) (2) ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง (ร้อยละ 4.42) และ (3) การเกษตร ป่าไม้ และประมง (ร้อยละ 1.53) นอกจากนี้ ยังพบว่าในปี 2566 ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (IIP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี 2562 (ช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19) โดยมีมูลค่ารวม 160 ล้านล้านด่ง (6.56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ทั้งนี้ นครโฮจิมินห์ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตของ GRDP สำหรับปี 2567 อย่างน้อยร้อยละ 7.5


[1] มีอัตราการเติบโตร้อยละ 9.03

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

264

กำลังเข้าชมขณะนี้

230808

เข้าชมทั้งหมด