มหาวิทยาลัย Dong A นครดานังเร่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

POST ON 28 กุมภาพันธ์ 2024

มหาวิทยาลัย Dong A นครดานังเร่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัย Dong A นครดานัง ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication Technology: ICT) ร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่ (1) สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ Gyeongsan (Gyeongsan Institute of Creative Science and Technology) (2) มหาวิทยาลัยแห่งชาติ Jeju (Jeju National University) (3) มหาวิทยาลัย Daegu Catholic (ของประเทศเกาหลีใต้) และ Da Nang Software Entrepreneur Club (DSEC) โดยมีรายละเอียดความร่วมมือ ดังนี้

1. ร่วมฝึกอบรมและจัดหางานสำหรับบุคลากรที่มีคุณภาพสูงให้กับสถานประกอบการในจังหวัด Gyeongsangbuk ประเทศเกาหลีใต้

2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในโครงการระดับชาติ การวิจัยและพัฒนา (R&D) และโครงการที่ไม่ใช่การวิจัยและพัฒนาระหว่างเกาหลีใต้และเวียดนาม

3. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน

4. ฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. จัดเวทีสัมมนาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายธุรกิจในอุตสาหกรรมข้างต้น เพื่อสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งกลไกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งชาติ Jeju มหาวิทยาลัย Daegu Catholic และมหาวิทยาลัย Dong A เพื่อร่วมดำเนินโครงการความร่วมมือทางธุรกิจระดับโลก การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาจากทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพสูง ตลอดจนความร่วมมือทางอุตสาหกรรมและวิชาการในด้านซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในขณะเดียวกัน ความร่วมมือดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัย Dong A ได้เข้าร่วมโครงการฝึกงานระยะยาวที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติ Jeju มหาวิทยาลัย Daegu Catholic หรือสถานประกอบการในประเทศเกาหลีใต้ โดยนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานในโครงการดังกล่าว จะมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีใต้ที่ร่วมโครงการอีกด้วย      

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย Dong A อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาที่เรียนภาษาเกาหลี หรือสอนภาษาเกาหลีให้กับนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัย Daegu Catholic พร้อมสนับสนุนความร่วมมือในการฝึกอบรมสำหรับอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Dong A ในสาขาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ที่มา: BNews เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

https://bnews.vn/da-nang-hop-tac-phat-trien-nhan-luc-don-lan-song-dau-tu-cong-nghiep-ban-dan/324571.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

44

กำลังเข้าชมขณะนี้

227543

เข้าชมทั้งหมด