มหาวิทยาลัยเวียดนามเปิดตัวโครงการฝึกอบรมวิศวกร GenAI แห่งแรกของประเทศ

POST ON 20 มิถุนายน 2024

มหาวิทยาลัยเวียดนามเปิดตัวโครงการฝึกอบรมวิศวกร GenAI แห่งแรกของประเทศ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮานอย ได้เปิดตัวโครงการฝึกอบรมวิศวกร เฉพาะด้าน Generative Artificial Intelligence (GenAI) สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT) และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถสมัครได้ โดยโครงการใช้เวลา 1.5 ปีและประกอบด้วย 48 หน่วยกิตทั้งหมด

โครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมวิศวกร GenAI แห่งแรกของประเทศ ได้รับการออกแบบหลักสูตรและดำเนินการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จากบริษัทชั้นนำของโลกในด้าน AI อย่าง Microsoft Amazon AWS เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ AI และความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ GenAI โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ของธุรกิจชั้นนำเพื่อนำความรู้ประยุกต์ใช้จริง และใช้เครื่องจักสำหรับการปฏิบัติ อาทิ ระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ GPU ระบบจัดเก็บข้อมูลความเร็วสูง Dell EMC PowerScale F600 คลัสเตอร์การประมวลผล RAPID ระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ความจุ 500 TB เป็นต้น

ทั้งนี้ ดร. Dinh Viet Sang – ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรม GenAI ระบุว่า ในปี 2566 มูลค่าการลงทุนด้าน GenAI ทั่วโลกจะสูงถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 5 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2565 และคาดว่าจะสูงถึง 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 ในขณะเดียวกัน รายงานจาก Statista Market Insights คาดว่าตลาด GenAI ในเวียดนาม จะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 23/ปี และมีมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2573 ดังนั้น การฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพด้าน GenAI ร่วมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ GenAI เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม AI ในเวียดนาม

(ประมวลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย)

ที่มา: สำนักข่าวท้องถิ่น 19 มิถุนายน 2567

https://e.vnexpress.net/news/news/education/hanoi-university-vietnam-s-first-to-train-genai-engineers-4759305.html

https://hust.edu.vn/vi/news/tuyen-sinh-dao-tao-cong-tac-sinh-vien/bach-khoa-ha-noi-dai-hoc-dau-tien-tai-viet-nam-dao-tao-genai-655158.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

530

กำลังเข้าชมขณะนี้

249704

เข้าชมทั้งหมด