ภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเหลือธุรกิจที่ยังดำเนินกิจการเพียง 250 แห่ง ภายใต้สถานการณ์โควิดระลอกปัจจุบัน

POST ON 23 กันยายน 2021

ภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเหลือธุรกิจที่ยังดำเนินกิจการเพียง 250 แห่ง ภายใต้สถานการณ์โควิดระลอกปัจจุบัน

นาย Nguyen Phuong Lam ผู้อำนวยการหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (VCCI) ประจำนครเกิ่นเทอ ให้ข้อมูลว่า จากจำนวนธุรกิจทั้งหมด 75,000 แห่งในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง มีธุรกิจเพียง 250 แห่งที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ แต่ก็ดำเนินการได้เพียงร้อยละ 20-40 ของกำลังการผลิต ในขณะเดียวกันในช่วงมิถุนายน-สิงหาคม 2564 มีธุรกิจที่ล้มละลายกว่า 1,800 แห่ง และมีจำนวนธุรกิจที่ต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวสูงกว่าจำนวนเฉลี่ยของทั้งประเทศถึง 2 เท่า

นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง VCCI นครเกิ่นเทอได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามผลกระทบจากโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจและกิจการในภูมิภาค เพื่อให้สามารถเสนอแนวทางแก้ไขสำหรับท้องถิ่นต่าง ๆ แม้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในภูมิภาคจะยังคงสูง แต่จังหวัดต่างๆ ก็ค่อยๆ สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และท้องถิ่นได้เตรียมแผนส่งเสริมธุรกิจในการกลับมาดำเนินกิจการในยุคปกติใหม่

อย่างไรก็ดี ยอดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของภาคธุรกิจในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงยังอยู่ในระดับต่ำ โดยจังหวัดล็องอานซึ่งมีจำนวนผู้ได้รับฉีดวัคซีนสูงที่สุดในภูมิภาคมียอดฉีดวัคซีนรวมเพียง 809,000 โดส และมีประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มเพียงร้อยละ 4.3 เท่านั้น ในขณะที่นครเกิ่นเทอซึ่งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค มีประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกเพียงร้อยละ 20 และได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มเพียงร้อยละ 3.3

นาย Vo Dong Duc ผู้อำนวยการบริษัท Can Tho Import Export Seafood กล่าวว่า ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลจำนวนมากในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงไม่สามารถดำเนินกิจการได้เนื่องจากขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบ แม้ว่าผู้ประกอบการหลายรายจะแก้ปัญหาโดยให้แรงงานพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ทำงานแต่ก็ไม่เป็นประโยชน์นักเนื่องจากมีสัดส่วนน้อย ผู้ประกอบการจึงต้องการสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเพื่อให้สามารถรักษาสายการผลิตได้

นอกจากนี้ นาย Pham Thai Binh ผู้อำนวยการบริษัท Trung An Hi-Tech Farming ให้ข้อมูลว่า ผู้ประกอบการค้าข้าวจำนวนมากในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงต้องเผชิญกับปัญหาสินค้าคงเหลือสูงถึงร้อยละ 85 ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องอาศัยเงินกู้ในการซื้อข้าวจากเกษตรกรในฤดูเก็บเกี่ยวข้าวที่กำลังจะถึง

เพื่อช่วยเหลือธุรกิจในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ผู้อำนวยการ VCCI นครเกิ่นเทอได้เสนอให้ (1) ธนาคารแห่งชาติออกนโยบายสนับสนุนด้านดอกเบี้ยเงินกู้และขยายระยะเวลชำระเงินกู้ (2) ออกนโยบายลดและยกเว้นภาษีและประกันสังคม เนื่องจากธุรกิจไม่สามารถสร้างรายได้ ในขณะที่ยังคงมีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาการผลิต (3) ธนาคารกลางควรสั่งการให้ธนาคารพาณิชย์ส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรโดยออกเงินกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ และเพิ่มเงินกู้สำหรับผู้ประกอบการค้าสินค้าเกษตร

ที่มา: The Saigon Times วันที่ 17 กันยายน 2564
https://english.thesaigontimes.vn/only-250-firms-in-mekong-delta-remain-operational/

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

40742

เข้าชมทั้งหมด