ภาคเอกชนในนครโฮจิมินห์ขึ้นเป็นผู้ขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564

POST ON 11 ตุลาคม 2021

ภาคเอกชนในนครโฮจิมินห์ขึ้นเป็นผู้ขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564

สำนักงานสถิตินครโฮจิมินห์ให้ข้อมูลว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 การค้าระหว่างประเทศของนครเติบโตร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยมีมูลค่าการนำเข้า 4.43 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 แบ่งเป็นการนำเข้าของภาคที่มิใช่ภาครัฐมูลค่า 1.91 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.7 และการนำเข้าของภาคการลงทุนจากต่างประเทศมูลค่า 1.88 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 ในขณะที่มีมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการรวม 3.15 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 แบ่งเป็นการส่งออกของภาครัฐมูลค่า 1.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 15.2 ภาคที่มิใช่ภาครัฐมูลค่า 8.43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 และจากภาคการลงทุนจากต่างประเทศมูลค่า 1.86 หมื่นพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 สะท้อนให้เห็นความสำคัญของภาคเอกชน ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศของนครโฮจิมินห์

อนึ่ง ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 จีนยังคงเป็นตลาดส่งออกสินค้าและบริการที่ใหญ่ที่สุดของนครโฮจิมินห์ด้วยมูลค่า 6.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 15.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 รองลงมาได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป

ที่มา: VIETNAM INSIDER วันที่ 2 ตุลาคม 2564
https://vietnaminsider.vn/private-sector-leads-foreign-trade-in-the-first-nine-months-of-hcmc/

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

1

กำลังเข้าชมขณะนี้

43464

เข้าชมทั้งหมด