ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของนครโฮจิมินห์ฟื้นตัวในไตรมาสแรก

POST ON 8 เมษายน 2021

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของนครโฮจิมินห์ฟื้นตัวในไตรมาสแรก

        เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นาย Nguyen Nguyen Phuong ผู้อำนวยการกองการเงินและแผนงานทั่วไป กรมอุตสาหกรรมและการค้านครโฮจิมินห์ รายงานว่า ในไตรมาสแรกของปี 2564 กำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม กำลังซื้อ และการส่งออกของนครโฮจิมินห์มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19
ที่มีประสิทธิภาพ และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และการดำเนินงานของภาคธุรกิจในนคร โดยดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของนคร (IIP) ในเดือนมีนาคม 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยในไตรมาสแรกของปี 2564 ดัชนี IIP เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

        ภาคอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงที่สุด ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.7  อาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5  และอุปกรณ์เครื่องจักรกล
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 นอกจากนี้ ยอดค้าปลีกสินค้าและบริการในเดือนมีนาคม 2564 มีมูลค่าประมาณ 90.7 ล้านล้านด่ง (3.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.26 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.6 เมื่อเทียบกับปี 2563 ยอดค้าปลีกรวมในช่วงไตรมาสแรกของปีมีมูลค่า 279 ล้านล้านด่ง (1.21 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยยอดการค้าปลีกสินค้ามีมูลค่าประมาณ 156.5 ล้านล้านด่ง (6.81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2563
ทั้งนี้ ยอดค้าปลีกของผลิตภัณฑ์สำคัญที่สามารถฟื้นตัวได้ในไตรมาสแรก อาทิ อาหาร (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9)  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2)  เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9)  และยานยนต์ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5)

        อนึ่ง ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2564 ธุรกิจในนครโฮจิมินห์ได้ส่งออกสินค้ามูลค่า 1.07 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปี 2563
ในขณะที่มีการนำเข้าสินค้ามูลค่า 1.36 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7

ที่มา: the saigon times  วันที่ 3 เมษายน 2564

https://english.thesaigontimes.vn/81251/hcmc%E2%80%99s-indunds-in-q1-.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

136

กำลังเข้าชมขณะนี้

223746

เข้าชมทั้งหมด