ภาครัฐและภาคเอกชนในนครโฮจิมินห์ร่วมสนับสนุนการลงทุนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานครฯ

POST ON 21 กุมภาพันธ์ 2024

ภาครัฐและภาคเอกชนในนครโฮจิมินห์ร่วมสนับสนุนการลงทุนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานครฯ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท Ho Chi Minh City Finance and Investment State-owned Company (HFIC) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนเพื่อการพัฒนาในนครโฮจิมินห์ และสมาคม Ho Chi Minh City Union of Business Association (HUBA) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษสำหรับผู้ประกอบการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของนครโฮจิมินห์ โดยสมาคม HUBA จะคัดกรองผู้ประกอบการที่มีศักยภาพตรงตามเงื่อนไขการกู้เงินของบริษัท HFIC ในขณะที่บริษัท HFIC จะให้บริการประเมินการขอสินเชื่อตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การกลับมาดำเนินโครงการดังกล่าวหลังจากที่หยุดชะงักไปเมื่อปี 2563 จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถเข้าร่วมโครงการอัตราดอกเบี้ยแบบพิเศษได้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และช่วยให้การดำเนินงานตามโครงการสำคัญต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อนึ่ง ในช่วงต่อไป บริษัท HFIC จะมุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในสาขาที่นครโฮจิมินห์ให้ความสำคัญ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่

  1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม พลังงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม
  2. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมสนับสนุน
  3. โครงการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
  4. โครงการพัฒนาด้านการแพทย์ การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่อยู่อาศัยและเขตเมือง
  6. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
  7. แผนพัฒนาเมืองเชิงสร้างสรรค์และมีปฏิสัมพันธ์สูง (Highly interactive and innovative urban development schemes) ในฝั่งตะวันออกของนครโฮจิมินห์
  8. โครงการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลของนครโฮจิมินห์

ทั้งนี้ โครงการที่ตรงตามเป้าหมายดังกล่าว จะมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนเงินกู้สูงถึง 2 แสนล้านด่ง (8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ต่อโครงการ ภายในระยะเวลา 7 ปี

ที่มา: SAIGON GIAI PHONG NEWS เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

https://en.sggp.org.vn/hcmc-revives-business-investment-capital-support-program-post108248.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

78

กำลังเข้าชมขณะนี้

225288

เข้าชมทั้งหมด