ภาคการค้าและการบริการของนครดานังเติบโตอย่างน่าประทับใจ

POST ON 9 สิงหาคม 2022

ภาคการค้าและการบริการของนครดานังเติบโตอย่างน่าประทับใจ

สำนักงานสถิตินครดานังเปิดเผยว่า ในเดือนกรกฎาคม 2565 นครดานังมียอดค้าปลีกสินค้าและบริการมูลค่ารวม 10.963 ล้านล้านด่ง (468.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2565 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 110.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 โดยรายได้จากการค้าปลีกสินค้ามีมูลค่ารวม 5.878 ล้านล้านด่ง (251.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.6 เมื่อเทียบเป็นรายเดือนและรายปีตามลำดับ โดยกลุ่มสินค้าที่มียอดขายเพิ่มขึ้นสูง ได้แก่ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องนุ่งห่ม รถยนต์ทุกชนิด อาหาร และสินค้าอื่น ๆ

ทั้งนี้ ยอดค้าปลีกสินค้าและบริการของนครดานังระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2565 มีมูลค่ารวม 60.996 ล้านล้านด่ง (2.608 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 โดยยอดขายปลีกสินค้า (Retail sales) มีมูลค่า 37.481 ล้านล้านด่ง (1.603 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 โดยกลุ่มสินค้าที่มีรายได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ อัญมณี โลหะและสินค้าที่ผลิตจากโลหะ เครื่องนุ่งห่ม น้ำมันเบนซิน น้ำมันทุกชนิด สินค้าทางวัฒนธรรมและการศึกษา และอาหาร นอกจากนี้ ในช่วงดังกล่าว รายได้จากการค้าส่งสินค้า (Wholesale trade) มีมูลค่ารวม 87.407 ล้านล้านด่ง (5.737 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564

ที่มา: Bao Danang วันที่ 2 สิงหาคม 2565

https://baodanang.vn/channel/5404/202208/linh-vuc-thuong-mai-dich-vu-tang-truong-an-tuong-3919043/

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

73751

เข้าชมทั้งหมด