พลังงานหมุนเวียนจะมีสัดส่วนร้อยละ 70 ของพลังงานทั้งหมดในเวียดนามภายในปี 2588

POST ON 7 มีนาคม 2024

พลังงานหมุนเวียนจะมีสัดส่วนร้อยละ 70 ของพลังงานทั้งหมดในเวียดนามภายในปี 2588

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 รัฐบาลเวียดนามได้ออกข้อมติเลขที่ 215/QD-TTg อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานแห่งชาติ (National Energy Development Strategy) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้กำหนดเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน การปกป้องระบบนิเวศ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 โดยเวียดนามจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงาน 4 พลังงาน ได้แก่ น้ำมันและก๊าซ ถ่านหิน ไฟฟ้า และพลังงานทดแทน

แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวระบุว่า ภายในปี 2573 เวียดนามวางแผนที่จะมีพลังงานหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 15-20 ของพลังงานปฐมภูมิ (PE) ผลผลิต PE ทั้งหมดสูงถึง 150-170 ล้านตันเทียบเท่าน้ำมัน (TOE) การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมดอยู่ที่ 105-115 ล้าน TOE และภายในปี 2588 พลังงานหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 65-70 ของพลังงานปฐมภูมิ (PE) ผลผลิต PE ทั้งหมด 260-280 TOE และการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมดอยู่ที่ 160-180 ล้าน TOE ตามลำดับ

ในการนี้ รัฐบาลเวียดนามมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (MOIT) ประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ ทีมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเสนอกลไกและนโยบายในการดำเนินแผนการดังกล่าว แนวทางแก้ไขเฉพาะเพื่อปรับโครงสร้างภาคส่วนและส่งเสริมการลงทุน ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปกป้องสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น

ที่มา:  Theinvestor วันที่ 6 มีนาคม 2567

https://theinvestor.vn/renewables-to-make-up-70-of-power-mix-in-vietnam-by-2045-d8865.html

https://vinanet.vn/van-ban-phap-luat/quyet-dinh-215qd-ttg-phe-duyet-chien-luoc-phat-trien-nang-luong-quoc-gia-viet-nam-778351.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

105

กำลังเข้าชมขณะนี้

223638

เข้าชมทั้งหมด