ผู้ลงทุนเรียกร้องให้ภาครัฐเวียดนามแก้ไขปัญหาความล่าช้าของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่จังหวัดบักเลียว

POST ON 18 กรกฎาคม 2023

ผู้ลงทุนเรียกร้องให้ภาครัฐเวียดนามแก้ไขปัญหาความล่าช้าของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่จังหวัดบักเลียว

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นาย Pham Van Thieu ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบักเลียวได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของบริษัท Delta Offshore Energy (DOE) ซึ่งลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในจังหวัดบักเลียว โดยบริษัทฯ ได้หยิบยกปัญหาที่ส่งผลให้โครงการฯ เกิดความล่าช้า อาทิ การไม่สามารถลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ยอดขายอาจได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศที่มีความผันผวน และต้องการให้หน่วยงานรัฐบาลค้ำประกันการระดมทุนจากแหล่งต่าง ๆ เป็นต้น

แผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติฉบับที่ 8 (PDP 8) ของเวียดนามให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากก๊าซภายในประเทศเป็นหลัก และก๊าซ LNG เป็นแหล่งพลังงานสะอาดลำดับรองที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ แผนดังกล่าวยังมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ก๊าซไฮโดรเจนผลิตพลังงานสะอาดแทนก๊าซ LNG เพื่อลดการพึ่งพิงการนำเข้าก๊าซ LNG จากต่างประเทศภายในปี 2593 ซึ่งประธานฯ ได้ตอบรับว่าจะแก้ไขปัญหาในส่วนที่อยู่ภายใต้อำนาจของจังหวัดฯ และขอให้บริษัทฯ ประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลางในประเด็นที่อยู่นอกเหนืออำนาจของหน่วยงานของจังหวัดฯ ต่อไป

อนึ่ง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวียดนามได้นำเข้าก๊าซ LNG ปริมาณ 70,000 ตัน จากบริษัท Shell ที่ท่าเรือ LNG Thi Vai จังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่า เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของเวียดนามตามแผน PDP 8 ซึ่งก๊าซ LNG ดังกล่าวจะถูกใช้ในการทดสอบสมรรถภาพของท่าเรือฯ ก่อนที่จะเปิดใช้งานเชิงพาณิชย์ในอนาคต

ที่มา: The Investor เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

https://theinvestor.vn/4-bln-lng-to-power-mekong-delta-project-targets-2029-completion-d5792.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

263

กำลังเข้าชมขณะนี้

230796

เข้าชมทั้งหมด