ผู้ประกอบการค้าปลีกน้ำมันทวงถามการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิง

POST ON 6 กรกฎาคม 2023

ผู้ประกอบการค้าปลีกน้ำมันทวงถามการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิง

ผู้ประกอบการค้าปลีกน้ำมันหลายรายเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเวียดนามแก้ไขกฤษฎีกาฉบับที่ 95/2021/ND-CP และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิง โดยระบุว่า ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ประกอบการค้าปลีกน้ำมันหลายรายประสบภาวะขาดทุนอย่างหนัก เนื่องจากข้อกฏหมายดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน โดย (1) ผู้ประกอบการค้าปลีกน้ำมันยังไม่ได้รับต้นทุนและกำไรมาตรฐานของการประกอบธุรกิจน้ำมัน (2) กฤษฎีกาฉบับดังกล่าวไม่ระบุราคาขายปลีกน้ำมันสูงสุด ต้นทุนมาตรฐาน และส่วนลดขั้นต่ำสำหรับธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน

ในช่วงต้นปี 2566 นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้สั่งการให้กระทรวงการคลัง และกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามเร่งดำเนินการแก้ไขกฤษฎีกาว่าด้วยการซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิง โดยกำหนดให้ปรับเนื้อหาสำคัญ เช่น อนุญาตให้ธุรกิจค้าปลีกน้ำมันสามารถซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากผู้จัดจำหน่ายได้มากกว่าหนึ่งราย เพิ่มความถี่ในการกำหนดราคาขายปลีกจากเดิมทุก 10 วัน เป็นทุก 7 วัน และผู้ประกอบการสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดราคาขายปลีกน้ำมันได้ อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการประกาศใช้ข้อกฏหมายฉบับแก้ไขดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ประกอบการค้าปลีกน้ำมันหลายแห่งยังเสนอให้มีการจัดการหารือระหว่างตัวแทนผู้ประกอบการกับนายกรัฐมนตรีเพื่อรายงานเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ และเสนอเนื้อหาบางส่วนสำหรับกฤษฎีกาว่าด้วยการซื้อขายน้ำมันฉบับแก้ไข เพื่อขจัดปัญหาของผู้ประกอบการค้าปลีกน้ำมัน ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมน้ำมันสามารถดำเนินอย่างมั่นคง มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม และเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

ที่มา: VTC News เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566

https://vtc.vn/loat-doanh-nghiep-ban-le-lai-kien-nghi-sua-doi-nghi-dinh-ve-xang-dau-ar803506.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

120

กำลังเข้าชมขณะนี้

223685

เข้าชมทั้งหมด