ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจเวียดนามในปี 2563

POST ON 22 กุมภาพันธ์ 2021

ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจเวียดนามในปี 2563

สำนักที่ปรึกษา Asia Perspective (สหรัฐฯ) รายงานว่า เศรษฐกิจเวียดนามในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 เติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการฟื้นตัวของสาขาการผลิตและแปรรูป ซึ่งเติบโตร้อยละ 8.63 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และตลอดปี 2563 สาขาดังกล่าวเติบโตร้อยละ 5.82 คิดเป็นสัดส่วนของการเติบโตของ GDP ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ร้อยละ 4.48 และส่งผลให้ GDP เวียดนามเติบโตร้อยละ 2.91 ขณะเดียวกัน การส่งออกในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 เติบโตร้อยละ 13.3 การนำเข้าเติบโตร้อยละ 15.7 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เพิ่มขึ้นจาก 117 จุด ในไตรมาสที่ 2 เป็น 121 จุด ในไตรมาสที่ 4 ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

นอกจากนี้ สถาบันวิจัยแห่งญี่ปุ่น (Japan Research Institute: JRI) นำเสนอรายงานว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามในปีที่ผ่านมา คือ การส่งออก โดยอัตราการเติบโตของการส่งออกคิดตามสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ซึ่งสูงกว่าประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน

ที่มา: vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/nhung-nhan-to-thuc-day-tang-truong-kinh-te-cua-viet-nam-trong-2020/695534.vnp

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

144

กำลังเข้าชมขณะนี้

223811

เข้าชมทั้งหมด