นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่มีผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566

POST ON 5 กรกฎาคม 2023

นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่มีผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2023 นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะมีผลบังคับใช้มีดังนี้

  1. การลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ร้อยละ 2 ตามมติที่ 101/2023/QH15 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ของสภาแห่งชาติเวียดนาม โดยสถานประกอบกิจการต่างๆ รวมถึงครัวเรือนธุรกิจและบุคคลธุรกิจ จะใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ร้อยละ 8 สำหรับสินค้าและบริการที่ระบุ
  2. ลดค่าธรรมเนียมสำหรับ 36 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยค่าธรรมเนียมประมาณ 20 รายการจะถูกลดร้อยละ 50 สำหรับการประเมินและออกใบอนุญาตธุรกิจบริการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ใบอนุญาตธุรกิจบริการท่องเที่ยวในประเทศ ค่าลงทะเบียนรถยนต์ที่ผลิตและประกอบในประเทศ เป็นต้น และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น การออกใบอนุญาตสำหรับการจัดตั้งและการดำเนินงานของสถาบันสินเชื่อ คลังสินค้า ค่าลงทะเบียนเพื่อนำเข้าสิ่งพิมพ์ ค่าออกบัตรประจำตัว หนังสือเดินทาง
  3. เพิ่มฐานเงินเดือนเป็น 1.8 ล้าน VND/เดือน ตามมติของรัฐบาลที่ 24/2023/ND-CP ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 กำหนดฐานเงินเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างของรัฐ และกองทัพ
  4. เพิ่มเงินบำนาญ ประกันสังคม และเงินช่วยเหลือรายเดือน ตามมติของรัฐบาลที่ 42/2023/ND-CP ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 โดยมีการปรับขึ้นร้อยละ 12.5 สำหรับประเภทบุคคลที่ถูกระบุตามมติที่ 108/2021/ND-CP และเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 สำหรับกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้ถูกระบุตามมติข้างต้น
  5. การนำร่องประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 1 กรกฎาคม 2569 ตามมติของรัฐบาลที่ 39/2023/ND-CP ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 โดยมีรายละเอียดระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้เข้าร่วมการประมูลต้องเป็นองค์กรและบุคคลที่เป็นชาวเวียดนามที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์ตามมติดังกล่าวและข้อบังคับอื่น ๆ และการประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์จะดำเนินการในรูปแบบออนไลน์

นอกจากนี้ ยังมีกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการลดขนาดทรัพยากรบุคคล มาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล การปรับค่าธรรมเนียมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสำหรับการทำเหมืองแร่ และการปรับค่าธรรมเนียมสำหรับการรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า เป็นต้น

ที่มา: Government News วันที่ 2 กรกฎาคม 2566

https://baochinhphu.vn/chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-7-2023-102230701081045384.htm

https://vnexpress.net/giam-36-khoan-phi-cho-doanh-nghiep-nguoi-dan-4623740.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

144

กำลังเข้าชมขณะนี้

223811

เข้าชมทั้งหมด