นายกฯ เวียดนามกระตุ้นการสร้างแผนพัฒนากรุงฮานอย

POST ON 8 พฤษภาคม 2020

นายกฯ เวียดนามกระตุ้นการสร้างแผนพัฒนากรุงฮานอย

ที่มา tintuc.vn วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

นายกรัฐมนตรีเวียดนามสั่งการให้กรุงฮานอยเร่งจัดทำแนวทางการพัฒนาที่หลากหลายและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ภูมิภาค และโลก ให้สมเป็นเมืองหลวงที่งดงาม สง่า สะอาด มีอารยะ และเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมของเวียดนาม

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กรุงฮานอยต้องมุ่งลงทุนและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด รับประกันความเพียงพอของสินค้า และให้ความช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด และต้องดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ดัชนีทางเศรษฐกิจของกรุงฮานอยเติบโตในระดับสูงสุดตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้

ในด้านเศรษฐกิจ กรุงฮานอยมุ่งการพัฒนาโดยให้ความสำคัญต่อการประหยัดทรัพยากรและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการลงทุนและการดำเนินธุรกิจ ใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที่ได้ลงนามและมีผลใช้บังคับแล้ว เร่งการเบิกจ่ายงบการลงทุนโครงการสำคัญในสาขาเกษตร การศึกษา สาธารณสุข ขจัดอุปสรรคของโครงการความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ โครงการลงทุนจากต่างประเทศ และโครงการลงทุนในรูปแบบหุ้นส่วนภาครัฐ – ภาคเอกชน

นอกจากนี้ ต้องผลักดันการสร้างจิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้ประกอบการและการเริ่มต้นธุรกิจ กระตุ้นการสร้างระบบเศรษฐกิจเกษตรดิจิทัล ขยายการพัฒนาพื้นที่เขตเมือง ควบคู่กับการให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม และเร่งจัดการปัญหาเดิมที่คั่งค้างเป็นระยะเวลานาน เช่น เร่งการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าสายCat Linh – Ha Dong ให้สามารถเปิดใช้การได้ภายในปี ๒๕๖๓ เป็นต้น

ลิงค์ข่าว https://baotintuc.vn/kinh-te/ha-noi-can-khan-truong-xay-dung-cac-kich-ban-phat-trien-20200507223806396.htm

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

136

กำลังเข้าชมขณะนี้

223745

เข้าชมทั้งหมด