นายกรัฐมนตรีเวียดนามสั่งการให้ทบทวนกฎหมายเพื่อแก้ไขความยากในการลงทุนและทำธุรกิจในเวียดนาม

POST ON 20 สิงหาคม 2021

นายกรัฐมนตรีเวียดนามสั่งการให้ทบทวนกฎหมายเพื่อแก้ไขความยากในการลงทุนและทำธุรกิจในเวียดนาม

นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้มีคำสั่งให้กระทรวงการวางแผนและการลงทุน กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท กระทรวงข้อมูลและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงกิจการภายใน ทบทวนกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการลงทุนและการทำธุรกิจในเวียดนาม ตามที่ได้รับข้อเสนอแนะจาก 63 จังหวัด เกี่ยวกับอุปสรรคด้านการลงทุน การผลิต และการทำธุรกิจที่เกิดจากความซ้ำซ้อนของกฎหมายหลายฉบับ โดยให้ความสำคัญลำดับแรกกับการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่ซ้ำซ้อน ขัดแย้ง หรือไม่สอดคล้องกัน หลังจากนั้นให้นำเสนอต่อสภาแห่งชาติเวียดนามพิจารณาต่อไป

ที่มา: Vietnam Newshttps://vietnamnews.vn/politics-laws/1013188/pm-orders-law-revision-to-solve-difficulties-in-investment-business.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

76

กำลังเข้าชมขณะนี้

225282

เข้าชมทั้งหมด