นายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งเป้าการเติบโตปี ๒๕๖๓ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕

POST ON 7 พฤษภาคม 2020

นายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งเป้าการเติบโตปี ๒๕๖๓ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕

ที่มา vietnamplus.vn วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ในการประชุมรัฐบาลเวียดนามเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามกล่าวว่า เวียดนามไม่สามารถยอมรับอัตราการเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ ๒.๗ ตามที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้คาดการณ์ไว้ แต่ในปี ๒๕๖๓ GDP เวียดนามจะต้องเติบโตสูงกว่าร้อยละ ๕ และควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ ๔

นายเหวียน ซวน ฟุก กล่าวว่า ในช่วง ๔ เดือนแรกของปี ๒๕๖๓ เวียดนามต้องเผชิญกับความยากลำบากหลายประการ โดยสาขาการบินเติบโตลดลงร้อยละ ๙๘ สาขาการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเติบโตลดลงร้อยละ ๙๔ แรงงานต้องตกงาน ผู้ประกอบการประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องเริ่มคลี่คลายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

รัฐบาลเวียดนามเห็นพ้องว่า จำเป็นต้องมีข้อมติเฉพาะเพื่อการบรรเทาผลกระทบในการดำเนินธุรกิจและผลักดันการเบิกจ่ายงบการลงทุนสาธารณะ ซึ่งในปี ๒๕๖๓ มีมูลค่าสูงกว่า ๗๐๐ ล้านล้านเวียดนามด่ง (ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และต้องมีมาตรการผ่อนปรนข้อจำกัดบางประการ ให้สามารถดำเนินโครงการก่อสร้างทางด่วนสายเหนือ – ใต้ในช่วงต่าง ๆ และยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าวต่อสภาแห่งชาติได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ลิงค์ข่าว https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-phan-dau-tang-truong-tren-5-trong-nam-2020/638520.vnp

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

77

กำลังเข้าชมขณะนี้

225283

เข้าชมทั้งหมด