นครโฮจิมินห์เตรียมนำร่องการพัฒนาเมืองตามต้นแบบ TOD

POST ON 16 พฤษภาคม 2023

นครโฮจิมินห์เตรียมนำร่องการพัฒนาเมืองตามต้นแบบ TOD

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 หน่วยงาน Management Authority for Urban Railways (MAUR) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในเวียดนาม (JICA) ได้ร่วมจัดงานสัมมนาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเมืองตามหลักการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development: TOD) และความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) สำหรับระบบรถไฟในนครโฮจิมินห์ โดยมีเป้าหมายเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะระบบรถไฟในเขตเมือง ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญและเป็นพื้นฐานในการวางผังและพัฒนาเมือง รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสาธารณะ ตลอดจนลดปัญหาการจราจรติดขัดและมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมได้รับฟังประสบการณ์การพัฒนา TOD ของเมืองสำคัญ ๆ เช่น โตเกียว โซล สิงคโปร์ และ ลอนดอน เป็นต้น

ทั้งนี้ นาย Bui Xuan Cuong รองประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ได้ให้ข้อมูลว่า นครโฮจิมินห์อยู่ระหว่างการเสนอกลไกและนโยบายนำร่องหลายประการสำหรับการพัฒนานครฯ ต่อสภาแห่งชาติ โดยมีข้อเสนอนำร่องการพัฒนาเมืองตามต้นแบบ TOD และมุ่งเน้นการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าสาย Ben Thanh-Suoi Tien และสาย Ben Thanh-Tham Luong ซึ่งหากได้รับการอนุมัติจากสภาแห่งชาติในเดือนมิถุนายน 2566 นี้ นครโฮจิมินห์จะเป็นนครแห่งแรกที่ดำเนินการนำร่องโมเดล TOD ทั้งนี้คาดว่าโครงการพัฒนาระบบรางในนครโฮจิมินห์จะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งปัจจุบันมีเงินลงทุนในรูปแบบความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance: ODA) เพียงร้อยละ 25 ของจำนวนเงินลงทุนที่คาดว่าจะต้องใช้ทั้งหมด ซึ่งรัฐบาลเวียดนามจำเป็นจะต้องใช้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) เป็นช่องทางในการระดมทุนในส่วนที่ยังขาด

อนึ่ง การลงทุน TOD ในรูปแบบ PPP เป็นรูปแบบการลงทุนที่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานท้องถิ่น ต่าง ๆ ของเวียดนามสำหรับการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบรถไฟในเมือง ซึ่งประเทศญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการใช้รูปแบบดังกล่าว ทั้งนี้ รูปแบบ TOD ของญี่ปุ่นประกอบด้วย TOD ของภาคเอกชน TOD ของภาครัฐ การพัฒนากระจุกตัวอยู่รอบสถานี และการพัฒนาจัตุรัสสถานีที่มี
การขนส่งสาธารณะแบบไม่จำกัด

ที่มา: Bao chinh phu เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

https://baochinhphu.vn/tphcm-muon-thi-diem-phat-trien-do-thi-theo-mo-hinh-tod-102230512114145227.htm

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

267

กำลังเข้าชมขณะนี้

230849

เข้าชมทั้งหมด