นครโฮจิมินห์อนุมัติแผนการปรับผังเมืองฉบับใหม่

POST ON 23 พฤษภาคม 2024

นครโฮจิมินห์อนุมัติแผนการปรับผังเมืองฉบับใหม่

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ประชุมสภาประชาชนนครโฮจิมินห์ ได้ลงมติเห็นชอบแผนการปรับผังเมืองนครโฮจิมินห์ ตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงปี ค.ศ. 2040 ด้วยวิสัยทัศน์จนถึงปี ค.ศ. 2050 เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 13 ล้านคน ภายในปี ค.ศ. 2040, 14.5 ล้านคน ภายในปี ค.ศ. 2050 และ 16 ล้านคน ภายในปี ค.ศ. 2060 โดยตามแผนดังกล่าวจะแบ่งเป็น 5 พื้นที่ ดังนี้

1. พื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง ประกอบด้วย 12 เขต รวมพื้นที่ประมาณ 17,000 เฮกตาร์ โดย ณ ปี 2562 มีประชากรประมาณ 4,500,000 คน

2. พื้นที่เขตเมืองทางทิศตะวันออก ประกอบด้วยเขตเมือง Thu Duc (Thu Duc City) พื้นที่ประมาณ 21,000 เฮกตาร์ โดย ณ ปี 2562 มีประชากรประมาณ 1,100,000 คน

3. พื้นที่เขตเมืองทางทิศเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 3 เขต รวมพื้นที่ประมาณ 58,500 เฮกตาร์ โดย ณ ปี 2562 มีประชากรประมาณ 1,400,000 คน

4. พื้นที่เขตเมืองทางทิศตะวันตก ครอบคลุมเขต Binh Chanh เกือบทั้งหมด พื้นที่ประมาณ 23,300 เฮกตาร์ โดย ณ ปี 2562 มีประชากรประมาณ 840,000 คน

5. พื้นที่เขตเมืองทางทิศใต้ ประกอบด้วย 4 เขต รวมพื้นที่ประมาณ 93,300 เฮกตาร์ โดย ณ ปี 2562 มีประชากรประมาณ 1,200,000 คน

นอกจากนี้ นครฯ ยังมีแผนจะพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในนครโฮจิมินห์กับจังหวัดใหล้เคียง อาทิ การขยายถนน Nguyen Huu Tho (เขต 7) เชื่อมต่อกับถนนเลียบชายฝั่งในจังหวัดเตี่ยนซาง และการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อกับสนามบิน Long Thanh ในจังหวัดด่งนาย รวมทั้งการเชื่อมโยงทางรถไฟ และการพัฒนาพื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้าและถนนวงแหวนหมายเลข 3 ตามแนวทาง Transit Oriented Development (TOD) ในขั้นต่อไป แผนดังกล่าวจะถูกเสนอต่อกระทรวงการก่อสร้างก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป โดยคาดว่าแผนจะได้รับการอนุมัติภายในเดือนกันยายน 2567

ที่มา: Chinhphu. VN เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567

https://tphcm.chinhphu.vn/thong-qua-do-an-dieu-chinh-quy-hoach-chung-tphcm-den-2040-tam-nhin-2060-101240519111306855.htm

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

78

กำลังเข้าชมขณะนี้

225285

เข้าชมทั้งหมด