นครโฮจิมินห์มุ่งเพิ่มสัดส่วนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง

POST ON 10 มกราคม 2024

นครโฮจิมินห์มุ่งเพิ่มสัดส่วนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง

ภายใต้แผนพัฒนานครโฮจิมินห์ ปี 2566 – 2568 โดยมีวิสัยทัศน์ถึงปี 2573 ที่เพิ่งประกาศใช้ คณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์จะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในนครโฮจิมินห์ โดยจะใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง องค์ความรู้และฝีมือแรงงานขั้นสูง และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution) ในการขยายตลาด และการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการวัฒนธรรมองค์กรจากบริษัท FDI โดยตั้งเป้าหมายให้สัดส่วนธุรกิจที่มีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง การบริหารจัดการที่ทันสมัย และการปกป้องสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ต่อปี

เพื่อบรรลุเป้าหมายข้างต้น คณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์มีแผนจะดำเนินการ ดังนี้

(1) จัดทำแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่าง ๆ ของนครให้แล้วเสร็จ รวมถึงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น

(2) จัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมการดึงดูด FDI ในนครโฮจิมินห์ โดยปฏิรูปกรอบนโยบายสิทธิพิเศษในปัจจุบันอย่างครอบคลุม มีนโยบายสนับสนุนให้กับโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมถึงปรับปรุงกลไกและนโยบายเพื่อสร้างแรงจูงใจใหม่ในการดึงดูด FDI ในเขตอุตสาหกรรม เขตการผลิตเพื่อการส่งออก เขตเศรษฐกิจ เขตไฮเทค และเขตเกษตรกรรมที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง ตลอดจนทบทวนและให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลส่วนกลางเกี่ยวกับกลไกและกฎระเบียบที่ต้องแก้ไขให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ

3. ส่งเสริมการปฏิรูปการบริหาร ปรับปรุงระบบกฎหมาย กลไก และนโยบาย ให้สมบูรณ์แบบตามข้อกำหนดของการบูรณาการทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น มาตรการภาษีขั้นต่ำทั่วโลกของ OECD (Global Minimum Tax: GMT) และนโยบายอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความไว้วางใจและส่งเสริมการลงทุนทางธุรกิจที่ยั่งยืน

4. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคล และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับนักลงทุนต่างชาติ  

อนึ่ง ในปี 2566 นครโฮจิมินห์สามารถดึงดูด FDI มูลค่าเกือบ 5.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยมีโครงการลงทุนใหม่ 1,202 โครงการ การเพิ่มทุน 296 โครงการ และการซื้อหุ้น 2,314 รายการ

ที่มา: BNEWS เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2567

https://bnews.vn/tp-ho-chi-minh-nang-ty-trong-thu-hut-fdi-gia-tri-gia-tang-cao/320348.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

123

กำลังเข้าชมขณะนี้

223692

เข้าชมทั้งหมด